Město totiž získalo dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj na navazující projekt přeshraniční spolupráce s názvem Vzdělávání bez hranic. Informovala o tom mluvčí vsetínské radnice Eva Stejskalová.

Zmíněná zařízení podle Stejskalové dostanou na své zahrady i do interiéru prvky s výukovými panely pro rozvoj pohybových i rozumových schopností děti předškolního i školního věku, ale také například laboratorní sadu na měření kvality životního prostředí, novou keramickou dílnu, učebnu starých řemesel, novou cvičnou kuchyni či předlážděná nádvoří se slepými mapami.

"Do tohoto projektu jsme zařadili ta školská zařízení, do jejichž vybavení bylo v posledních letech investováno nejméně prostředků na obnovu mobiliáře. Nového vybavení se tak dočká i zahrada v mateřské škole na Kobzáňově ulici a dovybaveny budou školky v Rokytnici, na Sychrově a na ulici Benátky," uvedla vsetínská starostka Květoslava Othová. V projektu jsou však nadále zařazeny i základní školy v Luhu a v Rokytnici.

Projekt nezahrnuje pouze pořízení materiálního zázemí, ale jeho součástí jsou i vzdělávací semináře pro učitele, aby dokázali nové vzdělávací prvky použít a zařadit je do výuky. Realizace projektu ve Vsetíně a v partnerské slovenské obci Pruské si vyžádá celkem 15,5 milionu Kč, na vsetínské straně bude přitom proinvestováno deset milionů. Devadesát procent nákladů bude hrazeno z dotace, zbývajících deset procent uhradí město ze svého rozpočtu.