Školu organizuje Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zahraniční účastníci budou studovat češtinu ve čtyřech úrovních od začátečníků po pokročilé. Někteří z nich se budou učit česky přímo, méně zdatní češtináři prostřednictvím angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny.

Podle Hasila se zájem o letní školu v průběhu takřka 55 let jejího fungování měnil. "Velkým zlomem byl rok 1989, kdy zájem o češtinu a českou kulturu ve světě výrazně vzrostl," uvedl ředitel. Podle dlouhodobých statistik, které si škola dělá, prý mezi studenty slovanských jazyků zaujímá pochopitelně první místo ruština. "Čeština svádí čestný boj o druhé místo s polštinou," řekl Hasil.

Podle něj se mění i zájem studentů. "Zatímco dřív to byli převážně čistě lingvisté nebo literáti, dnes to jsou studenti nebo pracovníci jiných oborů - technici, právníci, ekonomové," doplnil Hasil. "Jsme dost blízko u Česka, u hranic, je důležité, aby si člověk rozuměl s lidmi za hranicemi," řekla jedna účastnice letní školy, která prý studuje češtinu na univerzitě v Drážďanech, německy.

Se svými přednáškami se účastníkům představí i spisovatelé Arnošt Lustig a Ivan Klíma. Připomenou se jim také letošní významná výročí, například 65. výročí konce druhé světové války nebo jubilea Karla Hynka Máchy, Karla Čapka, Tomáše Garrigua Masaryka, Gustava Mahlera, Emy Destinnové, Františka Hrubína či Josefa Svobody. Studenty také čekají večerní videoprojekce českých filmů, poslechové pořady české hudby i večery věnované zpěvu českých písní.