V průměru evropské sedmadvacítky tvořily veřejné výdaje na výzkum a vývoj 34 procent celkových výdajů. Státní rozpočet hraje rozhodující roli ve financování vědy a výzkumu ve většině postkomunistických zemí: v Rumunsku je to 70 procent z celkových výdajů, v Bulharsku 62 procent a v Polsku 60 procent. Méně než čtvrtinou se veřejné zdroje podílejí na tomto financování v západoevropských zemích: 22 procenty v Belgii, Švédsku a Švýcarsku a ve Finsku 24 procenty. V Japonsku je to jen 16 procent veřejných zdrojů.

Vzrostl podíl výdajů na celém HDP

V roce 2008 tvořily v ČR výdaje na výzkum a vývoj z veřejných zdrojů 0,6 procenta HDP, zatímco v evropské sedmadvacítce to bylo 0,64 procenta. Proti roku 1998, kdy to bylo v Česku 0,42 procenta HDP, tyto výdaje podstatně vzrostly.

Největší část výdajů z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj je v ČR dlouhodobě spotřebována ve vládním sektoru. V roce 1998 to bylo 5,3 miliardy korun (62,5 procenta veřejných výdajů) a v roce 2008 9,5 miliardy korun (42,6 procenta). Postupně docházelo k přerozdělování ve prospěch vysokých škol: z 1,9 miliardy korun (23 procent) v roce 1998 na 8,3 miliardy korun (37 procent) v roce 2008.

V roce 1998 dosáhla v ČR přímá veřejná podpora vědě a výzkumu v podnikatelském sektoru 1,2 miliardy korun (14,3 procenta výdajů z veřejných zdrojů) a do roku 2008 se zvýšila na 4,4 miliardy korun (19,7 procenta).

Vyšší podíl jen v Rusku, USA a Španělsku

ČR tak patří mezi státy s nejvyšším podílem veřejných zdrojů určených na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru. Vyššího podílu dosahuje 54 procenty Rusko a 24 procenty USA, což jsou státy s významným vojenským výzkumem, a 21 procenty Španělsko. Veřejné zdroje se v ČR v roce 2008 podílely na celkových výdajích na výzkum a vývoj v podnicích 13,2 procenty, což je o šest procent více než je průměr evropské sedmadvacítky.

V mezinárodním srovnání byla v roce 2008 celková veřejná podpora výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru v Koreji 0,34 procenta, v Kanadě 0,24 procenta, ve Francii 0,23 procenta a v USA 0,23 procenta. V ČR činila v roce 2008 celková veřejná podpora výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru 0,16 procenta HDP. Česko tak patřilo k zemím s vyšší relativní veřejnou podporou výzkumu a vývoji v podnicích, uvádí ČSÚ.