„Jednotlivá studijní oddělení fakult VFU Brno v uplynulých dnech sčítala počty úspěšných uchazečů. Ukázalo se, že do prvních ročníků fakult v září nastoupí několikanásobně více žen než mužů. V některých oborech je to dokonce šestkrát více studentek než studentů,“ říká mluvčí školy Lucie Stejskalová.

Například na Fakultu veterinárního lékařství se letos hlásilo 845 uchazečů a uchazeček o studium. Ze 178 přijatých je 151 žen a jen  27 mužů. Obdobná situace nastala na Fakultě farmaceutické, kam bylo přijato 187 studentů a studentek z 942 přihlášených, mezi úspěšnými uchazeči je ale jen 29 mužů.