Analýza vzorků z Tutanchamonovy mumie již dříve prokázala, že trpěl Koehlerovou nemocí II, která způsobuje odumírání kostí. Uvádělo se také, že před smrtí zřejmě utrpěl úraz a následně dostal malárii, které fyzicky slabý král podlehl.

Avšak německý tým Bernharda Nochta z Institutu pro tropickou medicínu v Hamburku teorii egyptských vědců o malárii vyloučil v nově zveřejněné studii v Journal of the American Medical Association. Nicméně našel jinou možnou příčinu Tutanchamonovy smrti - genetickou poruchu, která se projevila na nezvyklém tvaru červených krvinek.

Putování s BBC: Tutanchamon

Deformované buňky blokovaly normální krevní oběh a způsobovaly podle vědců nemocnému mladíkovi chronické bolesti. Úraz spojený s infekcí tak mohl mít mnohem horší následky, než u zdravého jedince. Nicméně Nocht soudí, že je třeba pokračovat v analýze ostatků.

V minulosti se často spekulovalo o tom, že Tutanchamon byl zavražděn, kvůli příbuzenství s Achnatonem, faraonem, který se pokusil v Egyptě zavést monoteistickou víru v boha Atona. Oslaboval tak moc kněžstva tradičních božstev, především nejvyššího boha Amon-Rea. Po jeho smrti se následníci na trůnu vrátili k původní víře a snažili se zahladit všechny stopy hereze.