Toto číslo představuje ve srovnání s předchozím akademickým rokem nárůst o 8,7 %. Z České republiky odešlo studovat do zahraničí 6045 studentů, což je o 8,2 % více než v roce 2007/2008. Ze zveřejněných údajů vyplývá, že od vzniku programu Erasmus v roce 1987 využily této podpory již více než dva milióny mladých Evropanů.

Stážistů přibyla dokonce polovina

Největší nárůst je u studentů, kteří absolvovali stáž v podniku – ve srovnání s minulým rokem je jich o 50 % více. Kromě toho odešlo v loňském roce do zahraničí více než 36 000 zaměstnanců vysokých škol (z ČR 2850), aby učili nebo se sami vzdělávali v jedné z 31 evropských zemí, které se programu Erasmus účastní.

„Čím dál více mladých Evropanů během svých studií využívá zkušeností, které získávají na školách v zahraničí. Zeptejte se těch, kteří se stali součástí ‚generace Erasmus‘, a oni vám řeknou, jak jim tato zkušenost pomohla v jejich akademickém i osobním rozvoji, jakož i při hledání zaměstnání po skončení studia. V souvislosti s novou iniciativou ‚Mládež v pohybu‘ bychom chtěli tento evropský úspěch rozšířit a učinit z něj příležitost pro všechny mladé lid,“ uvedla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Do programu je zapojeno 31 zemí

V akademickém roce 2008/09 odešlo celkem 198 600 studentů do jedné z 31 zemí, které se účastní programu Erasmus (členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko).

Rekordní počet studentů využívajících programu Erasmus odráží 12% nárůst rozpočtu, který byl v roce 2008/2009 k dispozici na studium, stáže a ostatní činnosti zaměřené na mobilitu v programu Erasmus. V důsledku toho došlo i k nárůstu průměrné výše měsíčního grantu, který od EU obdrželi studenti Erasmu v roce 2008/2009, a sice z 255 EUR na 272 EUR. Pouze dvě země – Island a Lichtenštejnsko – vyslaly v rámci Erasmu do zahraničí méně studentů než dříve.

Pomalejší navyšování rozpočtu v příštích několika letech bude mít za následek to, že bez dodatečných zdrojů bude obtížné dosáhnout toho, aby se program v blízké budoucnosti podobnou měrou rozšířil.

Nejvíce studentů vysílá Francie, Německo a Španělsko

Nejvyšší počet studentů v rámci programu Erasmus vyslala Francie (28 300 studentů), Německo (27 900) a Španělsko (27 400). Z hlediska celkového podílu studentů si nejlépe vedlo Lucembursko (15,5 %), Lichtenštejnsko (3 %), Rakousko (1,9 %) a Česká republika (1,7 %).

Nejoblíbenějšími cílovými zeměmi pro studenty Erasmu bylo Španělsko (33 200 studentů), Francie (24 600) a Německo (22 000).