Přihlášky lze podávat pouze prostřednictvím České komise pro UNESCO (Rytířská 31, 110 00 Praha 1, tel: 221 610 126, fax: 221 610 122, email: unesco@mzv.cz). Podmínkou je, že žadatelka musí být vědeckou pracovnicí do 35 let (narozená po 1. lednu 1976), která se zabývá biologií, biochemií, biotechnologií, zemědělstvím, lékařstvím, farmacií nebo fyziologií. Podrobné informace k podmínkám stipendia naleznete zde.

Stipendia i ceny špičkovým vědkyním

Mezinárodní stipendia For Women in Science jsou jednou ze tří podob stejnojmenného programu pro podporu role žen ve vědě. Kromě nich se udělují ještě mezinárodní ceny určené špičkovým vědkyním, které se staly vzorem pro nastupující generaci, a dále také národní stipendia pro mladé vědkyně v jednotlivých zemích.

Ta česká byla udělena 13. května 2010 v prostorách Knihovny Akademie věd ČR již počtvrté. Tři národní stipendia L’Oréal Pro ženy ve vědě ve výši 200 000 korun získaly Marie Kalbáčová, Gabriela Holubová Jana Humpolíčková.  Jejich práce byly vybrány z rekordního počtu 52 přihlášených. [celá zpráva]

Projekt vznikl v roce 1998

Mezinárodní projekt For Women In Science vznikl v roce 1998 ve spolupráci UNESCO a společnosti L’Oréal se snahou podpořit ženy působící na poli vědy a ocenit jejich úsilí.

Na mezinárodní úrovni uděluje každoročně pět cen významným badatelkám, které se za svou kariéru staly vzorem pro následující generaci. Dále rozděluje 15 mezinárodních stipendií mladým vědkyním, jejichž výzkumný projekt přijala uznávaná vědecká instituce mimo jejich domovskou zemi.