Stavba probíhá v rekordně krátkém čase. Zahájena byla v květnu 2009 a její finální dokončení se plánuje na listopad 2010. Zhotovitel, sdružení Metrostav – VCES, včera tento termín potvrdil.

Uznání dodavatelům stavby vyslovil také pražský primátor Pavel Bém: „Klobouk dolů za pouhých 363 dní a nocí na hrubou stavbu takového rozsahu,“ prohlásil.

Budova přispěje k urbanistickým změnám Vítězného náměstí

Umístění Nové budovy Dejvice ČVUT volně navazuje na dostavbu areálu vysokých škol podle vítězného návrhu architektů F. Čermáka a G. Paula z přelomu 50. a 60. let 20. století. Jejich záměrem tehdy bylo vytvořit volnou prostorovou kompozici objektů v zeleni, rozvíjející původní zastavovací plán Dejvic profesora A. Engela z 20. let. Podoba nové budovy vznikla v ateliéru Šrámková architekti.

Urbanistické změny na Vítězném náměstí Bém rovněž ocenil. „Vítězné náměstí se hodně mění v čase. Dostalo novou budovu Národní technické knihovny, nyní novou budovu ČVUT a poslední, co nám schází, je dostavba severozápadního segmentu Vítězného náměstí, abychom dokončili celý příběh moderního konceptu vysokých škol, nejen ČVUT, ale také Vysoké školy chemicko-technologické,“ připomněl primátor.

300 kilometrů elektrorozvodů, 260 stavbařů denně

Do dnešního dne bylo na stavbě uloženo 16,5 tisíce kubíku betonu společně se 3,5 tisíci tunami ocelové výstuže, více než 300 kilometry elektrorozvodů, půldruhým kilometrem kanalizace, třemi kilometry vodovodů, deseti kilometry stabilního hasicího zařízení a 18,5 kilometry topení. V nejexponovanějších dnech pracovalo na stavbě více než 260 dělníků a techniků.

Nová budova je pro ČVUT největší stavební investicí za posledních pětadvacet let. Bude sloužit pro studenty Fakulty architektury a pro studenty dalších součásti ČVUT. Stavba je financována cca 85 procenty z dotace MŠMT, zbylých 15 procent hradí z vlastních zdrojů ČVUT, celková cena dosáhne zhruba 1,2 mld Kč.