Škola pro 200 dětí by v okrese Kefalo ve východoetiopském regionu Somali měla stát do konce letošního roku. "Vybrali jsme si oblast, kam ještě před pár lety jsme se upřímně řečeno báli jít, je to blízko hranic se Somálskem. Ty hranice jsou stále otevřené, to znamená - proudí sem a tam leccos, ale o to víc je třeba, aby lidé, kteří tam žijí, byli spokojenější a vzdělanější," řekl Jan Mrkvička z Člověka v tísni.

V Etiopii je gramotných 36 procent obyvatelstva; je to jedna z nejchudších zemí na světě a okres Kefalo je prý jeden z nejzaostalejších v zemi. Děti tu často nechodí do školy, protože v okolí žádná není. Na jednoho učitele na prvním stupni připadá v Etiopii průměrně 60 dětí. V okrese Kefalo je 468 vesnic, v nichž funguje 90 škol. Z toho jen 30 je z cihel nebo kamene.

"Dennodenní nutnost zajistit si alespoň základní obživu, nedostatečný přístup ke vzdělání, základní zdravotní péči či pitné vodě nedává lidem příliš šanci vymanit se z kruhu a pasti chudoby," uvedl Bém. Proto Praha chce, aby její pomoc v Etiopii byla dlouhodobá a měla určitou koncepci.