"V rámci uceleného studia budou senioři navštěvovat tři až čtyři předměty v týdnu po dobu dvou let a po absolvování všech zápočtů a zkoušek obdrží osvědčení o absolvování studia," popsala program Jitka Pacltová z Centra dalšího vzdělávání liberecké univerzity. Studium finančně podpořilo ministerstvo školství a univerzita jeho otevřením reaguje na velký zájem seniorů právě o studium historie. Další dva nové studijní programy mineralogie a práva představí škola na přednáškách 12. května v krajské vědecké knihovně a 20. května v univerzitní knihovně.

Univerzita třetího věku působí na liberecké univerzitě od roku 1998. V současné době nabízí zhruba 40 kurzů studentům, kterým je více než 50 let a mají vzdělání ukončené alespoň maturitou. V letošním roce kurzy navštěvuje 340 seniorů, z nichž několika je i více než 80 let. "Velký zájem je o výuku jazyků, ale také o počítačové kurzy, kurzy digitální fotografie a psychologie," poznamenala Pacltová.

Univerzita loni zdražila, studentů ale výrazně neubylo. Důchodci platí za jeden kurz 900 korun, za dva 1400 Kč a za tři 1800 korun. Senior, který ještě v důchodu není, zaplatí dvojnásobek. Navíc se připlácí 1500 korun u studia jazyků a 500 korun u počítačových kurzů. Pro postižené nebo invalidní důchodce je studium levnější - za jeden kurz zaplatí 500 korun, za dva 800 a za tři 950 korun, za jazyky připlácejí jen 1000 korun.