Podle Einsteinovy obecné teorie relativity se při strážce dvou velkých hmotných objektů, jako jsou černé díry, vytvoří gravitační vlny postupující časoprostorem.

Expert na gravitační vlny, profesor glasgowské univerzity Jim Hough, považuje pokus za velmi významný: „Gravitační vlny jsou poslední částí Einsteinovy obecné teorie relativity, která musí ještě být potvrzena. Vznikají, když masivní objekty jako černé díry nebo zhroucené hvězdy akcelerují při pohybu prostorem pravděpodobně proto, že jsou přitahovány k jiným objektům s velkou gravitační silou, jako jsou hmotné černé díry.“

„Bohužel je nemůžeme detekovat, protože jsou velmi slabé. Nový experiment ale má velkou šanci,“ dodal profesor s tím, že pokus je nutné provést ve vesmíru, neboť na zemi lze detekovat pouze gravitační vlny s vyšší frekvencí vlnění,“ řekl Hough.

Pokus provedou družice

K jejich detekci se mají použít tři družice, které od sebe budou navzájem vzdálené pět miliónů kilometrů. Jejich vzdálenost bude měřit laser s přesností milióntiny metru. Měřit budou minutové změny ve vzdálenosti krychlí ze slitiny zlata a platiny na palubě každé družice.

Detekce gravitačních vln může napomoci lépe poznat černé díry, které jsou tak hmotné a jejichž přitažlivost je tak velká, že z nich neuniká žádné světlo ani záření

Značná část obecné teorie relativity už byla prokázána, mimo jiné tvrzení, že gravitace ohýbá světlo i čas, že časoprostor může být deformován.