„Mám zdarma k dispozici notebook a diktafon, pomůcky mi značně ulehčují studium. Škola má i program, který převádí mluvené slovo do psané podoby, což je pro studenty, kteří mají problémy s psaním, velký přínos,“ říká David Drahonínský, který je od svých 16 let upoután na vozík.

Úspěšný český lukostřelec studuje v hlavním městě už pátý ročník mezinárodních vztahů na soukromé Metropolitní univerzitě. Ta registruje přes sedmdesát studentů s nějakým postižením. Pro studenty s tělesným postižením je škola zdarma.

Podle slov Drahonínského je budova zcela bezbariérová, jediné, co mu schází, je, že univerzita neposkytuje asistenty. „To by byl pak už opravdu ráj,“ dodává mladý muž, jenž je v současné době na výměnném studijním pobytu v Německu.

Na VŠE s asistentem

Využít pomoci asistenta naproti tomu umožňuje například pražská Vysoká škola ekonomická (VŠE). Právě obory ekonomického nebo právního směru jsou mezi zdravotně postiženými uchazeči o studium nejpopulárnější. Absolventi poté nacházejí uplatnění jak v soukromém sektoru, tak především ve státní správě či na úřadech.

„Pro cestu do školy a ze školy je možné využít pomoci osobního asistenta. Pro zrakově postižené máme také studijní materiály převedené do digitální formy. Student s vadami sluchu má možnost požádat o asistenci tlumočníka do znakového jazyka, který s ním absolvuje přednášky a semináře,“ popsal možnosti, které VŠE nabízí, Martin Ctibor ze Střediska handicapovaných studentů. To v současné době eviduje dvacet takových posluchačů. Po dobu studia jim veškeré speciální pomůcky i služby asistenta plně hradí škola, jejíž budova je úplně bezbariérová.

Snazší přístup, stejné nároky

„Cílem je nejen studium zpřístupňovat, ale také nesnižovat studijní nároky. Jen v některých předmětech, s ohledem na druh a stupeň zdravotního postižení, jako je například matematika či ekonomie, probíhá výuka v malé skupině s individuálním přístupem a upraveným časovým harmonogramem,“ doplnil Ctibor s tím, že do budoucna by se VŠE ráda zaměřila ještě více na studenty s postižením sluchu, jejichž zapojení do normálního studia je nejkomplikovanější. Podporu chce škola hledat u specializovaných center, která se na sluchově postižené lidi specializují. Plánuje rovněž pomoc svým absolventům v hledání zaměstnání.

UK: 175 studentů se speciálními potřebami

Zkušenosti se zdravotně postiženými posluchači má také Univerzita Karlova (UK). Na ní studuje 175 studentů se speciálními potřebami. „Jedná se však o počet pouze orientační, který zahrnuje ty studenty, kteří na základě potvrzení o svém zdravotním stavu požádali o modifikaci přijímacího řízení nebo studijních povinností,“ sdělil mluvčí UK Václav Hájek, který dodal, že studenti mohou využít třeba služeb speciálních pracovišť.