Do průzkumu se zapojilo celkem 2041 absolventů, tj. 47 % všech, kteří studium úspěšně ukončili v letech 2007 a 2008.

Podíl nezaměstnaných absolventů Masarykovy univerzity podle výzkumu činí 1,4 %. Skupina aktuálně nepracujících absolventů je nejčastěji tvořena těmi, kteří dále studují v doktorském studiu, či jinou vysokou školu, cizí jazyky, nebo ženami na rodičovských dovolených.

Údaje pocházejí z doby těsně před krizí

Zkoumaná skupina absolventů nastupovala do zaměstnání ještě před vypuknutím současné hospodářské krize, proto byl proces získávání práce poměrně hladký: sedm absolventů z deseti mělo již pracovní místo v okamžiku promoce. Jen tři procenta absolventů označila proces hledání práce jako „velmi obtížný“, další pětina jej označila za „poměrně obtížný“. Relativně obtížněji hledali práci absolventi filozofické fakulty, mladí přírodovědci a pedagogové a naopak nejsnazší bylo hledání zaměstnání pro informatiky.

Celkem 85 % absolventů pracuje na místech, kde je vyžadováno vysokoškolské vzdělání, a 81 % respondentů pracuje v oboru, který vystudovali nebo v oboru příbuzném. Zhruba polovina osob pracuje ve veřejném sektoru. V soukromých a zahraničních firmách pracují častěji informatici, ekonomové a právníci.

Nejvyšší platy u soukromých zahraničních firem

S tím souvisí i výše odměňování. Vyšší průměrné platy dostávají právě absolventi působící v soukromém sektoru a u zahraničních firem. Mezi nejlépe placené pak patří absolventi fakulty informatiky, u kterých se nástupní platy pohybovaly kolem 26 000 korun a v době realizace výzkumu převyšovaly i 40 000 korun. Mezi deset nejlépe placených oborů se dostaly také sociologie, veřejná správa nebo stomatologie.

Spokojení absolventi by si podruhé vybrali stejnou školu

Vysoká je spokojenost mladých lidí s tím, co jim Masarykova univerzita během studia dala do života. Ta dosáhla historicky druhého nejvyššího podílu (84 % spokojených absolventů), vysoký a relativně neměnný je i podíl absolventů, kteří by – pokud by takovou možnost měli – ke studiu znovu zvolili tu stejnou fakultu (69 %) a devět absolventů z deseti by opět studovalo na Masarykově univerzitě.

Podrobná zpráva z výzkumu je k dispozici zde.