Knihu Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526) vydalo nakladatelství Lidové noviny a autorský kolektiv ji představí veřejnosti ve čtvrtek 22. dubna 2010 v 17 hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Jedná se o kolektivní dílo, na němž se podíleli především odborníci Historického ústavu a Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kunsthistorickou kapitolou přispěla i Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty téže univerzity. V čele autorského kolektivu stál profesor František Musil z Historického ústavu FF UHK, který také zodpovídal za náplň knihy, docent Ondřej Felcman z téhož pracoviště působil jako editor. Vydání knihy předcházelo desetiletí intenzivní práce, během níž se ke shromážděným materiálům a textům vyjadřovali i regionální odborníci a pracovníci muzeí a archivů.

Kniha o velkorysém rozsahu osmi set stran je vybavena řadou ilustrací a nechybějí ani podrobný jmenný i místní rejstřík. Právě na jeho důsledné zpracování kladl profesor Musil zvláštní důraz, neboť považoval za důležité, aby obsahoval jména všech míst, o kterých se kniha zmiňuje, a čtenář hledající jakoukoliv lokalitu ve východních Čechách se tak mohl snadno orientovat.

Autoři reflektují historické proměny a posuny, kterými území východních Čech procházelo. V rámci středověkého vymezení východních Čech se tak kniha kromě Hradecka a Chrudimska věnuje i Čáslavsku (zajímavostí například je, že v rámci Čáslavska se do východočeského regionu řadila i Kutná Hora) a Kladsku, které dnes náleží Polsku. Při podrobném sledování hospodářských a politických dějin autoři rovněž uvádějí na pravou míru mnohé historické omyly a domněnky, či naopak představují neznámé oblasti východočeské historie.