Akreditační komise by díky registru měla mít lepší přehled o tom, kteří profesoři mají na kterých školách pracovní úvazky. Mohla by pak snáze rozhodovat o akreditaci programu, který by neměl dostatečné pedagogické zajištění.

"Mohlo by to pomoci zabránit vzniku dalších škol," řekla již dříve předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková. V současnosti se prý stává, že jeden profesor nebo docent garantuje výuku daného oboru na několika školách zároveň. Školy tak sice mohou rozšiřovat nabídku studia, kvalita vzdělávání tím ale trpí.

Návrh na změnu vysokoškolského zákona stanoví to, že profesoři by mohli vyučovat na více vysokých školách, v registru by ale vždy bylo uvedeno, jak velký úvazek na dané škole mají. Když bude mít na nějaké škole třeba desetinový úvazek, akreditační komise bude moci říct, že takový profesor nemůže garantovat obor po odborné stránce, a akreditaci neudělit.

Novelu odstartovala plzeňská kauza

Novela vznikla v souvislosti s kauzou udělování neoprávněných titulů na plzeňské právnické fakultě, sněmovna ji přičlenila k vládní novele zákona o pedagogických pracovnících. Tato úprava by měla umožnit učitelům na základních a středních školách pracovat částečně doma, například při opravování písemných prací, pokud s tím bude souhlasit ředitel. V některých školách je taková praxe již v současnosti, novela tento postup umožní oficiálně.

Nová pravidla by měla změnit i proplácení přesčasových hodin učitelů. Zaplacené by je dostali pouze v případě, že by v daném týdnu odpracovali celou pracovní dobu. Další novinkou, kterou novela přináší, je větší prostupnost mezi kvalifikacemi učitelů. Například pedagog s aprobací na výuku na druhém stupni základních škol by mohl učit i na střední škole.