„Tento projekt nemá v České ani Slovenské republice obdoby. Je namířen na třeťáky s cílem přijmout nejlepší z nich k nám na fakultu bez přijímacích zkoušek,“ říká manažerka současného ročníku projektu Lucia Komárová.

Oproti pilotnímu ročníku olympiády dozná ten současný hned několika změn. „Rozšířili jsme pole působnosti z šesti krajů ČR a SR na osm, takže nyní oslovujeme školy ze Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého, Pardubického, Žilinského, Trenčianského a Bratislavského kraje.  Naší největší novinkou je však  webový portál www.olympiada.fame.utb.cz. Ten představuje podpůrný nástroj pro komunikaci se školami, jsou zde uveřejněny kompletní informace o Ekonomicko-manažerské olympiádě, probíhají zde veškeré registrace škol a jednotlivých uchazečů, kteří zde budou skládat testy a následně se zde dozví své výsledky,“ vysvětlila Komárová.

Uchazeči projdou dvěma koly – předkolem, které proběhne již dnes v prostorách jejich škol a následně ti nejlepší z nich postoupí do finále, které se uskuteční 12. června 2010 v Univerzitním centru ve Zlíně.

Test předkola je zaměřen spíše na teorii. Studenti si mohou prověřit své znalosti a logické myšlení z matematiky, psychologie, managementu a všeobecného přehledu. Oproti tomu ve finále postupující prokážou, jak své znalosti dovedou aplikovat na reálné příklady.

„V porovnání s minulým ročníkem, kterého se zúčastnilo 1137 studentů, zájem o Ekonomicko-manažerskou olympiádu jednoznačně vzrůstá, což dokazuje i počet přihlášených studentů současného ročníku, který se vyšplhal na 1586 uchazečů z 54 středních škol a gymnázií,“ zhodnotila manažerka projektu a všem uchazečům popřála hodně štěstí při řešení testů.