„Kvalitní výuka vedená vzdělanými a patřičným zázemím vybavenými pedagogy; příjemné třídy disponující moderními technologiemi; vzdělaní žáci pracující v motivujícím prostředí – tak si představujeme školství v Praze 1 a k tomu směřují naše snahy i rozsáhlé investice. Vzdělání dětí je pro nás zkrátka tím nejlepším umístěním finančních prostředků: je to vklad do budoucnosti a prosperity nejen naší městské části,“ říká starosta Prahy 1 Filip Dvořák.

Od roku 2008, kdy byla zahájena první etapa projektu, se v základních školách zřizovaných městskou částí vybavují učebny určené pro interaktivní a multimediální výuku, jejichž základem jsou speciální dotykové interaktivní tabule. Rozsáhlá modernizace se týká nejen obou stupňů základních škol, ale i mateřinek a speciální školy pro handicapované děti.

Všechny třídy umožní multimediální výuku, učitelé dostanou notebooky

Po dokončení celého projektu v letošním roce by mělo být 100 % všech kmenových tříd vybaveno pro interaktivní výuku. Znamená to pořídit pro ně interaktivní tabule, datové projektory, ozvučení a samozřejmě připojení počítačů na internet a do školské sítě.

Všechny ostatní učebny ve školách budou vybaveny pro multimediální výuku. Bude v nich tedy k dispozici datový projektor, promítací plocha, ozvučení a počítačové připojení.

Zároveň všichni učitelé na základních školách Prahy 1 budou mít pro potřeby přípravy a vedení výuky k dispozici svůj osobní notebook s odpovídajícím výukovým softwarem.

„Školy Městské části Praha 1 se tak parametry svého vybavení dostanou na evropskou špičku, srovnatelně vybavené jsou pouze školy ve Velké Británii a v některých severských zemích,“ podotýká starosta.

DVD s výukovými programy pro děti

Městská část Praha 1 každému žákovi základní školy také věnovala sadu čtyř DVD, která obsahují dvaatřicet výukových programů. Děti mateřských škol pak dostaly dárek v podobě programů pro předškolní věk a první a druhý ročník základní školy.

„Tento výukový software významným způsobem přispěje ke zkvalitnění výuky, ale také umožní rovný přístup k moderním výukovým titulům všem žákům bez rozdílu a zamezí vzniku tzv. digitální bariéry u sociálně slabších rodin,“ je přesvědčen Dvořák. Nyní tento dárek čeká i na čerstvé prvňáčky.

Digitální mikroskopy i videokamery

V současné době je dokončeno vybavení celkem 165 učeben, do konce letošního školního roku bude technické vybavení instalováno do dalších 25 učeben, celkový počet vybavených učeben tak dosáhne počtu 190.

Důležitou součástí celého projektu je také nezbytné vybavení pro pořizování výukového obsahu a přípravu interaktivního vyučování, jako jsou digitální mikroskopy, 3D vizualizéry, digitální videokamery, hlasovací zařízení apod. Školy zároveň obdržely multilicence na rozsáhlý soubor výukového software českých vydavatelů. Na toto doplňkové vybavení bylo vynaloženo téměř 15% rozpočtu celého projektu.