Při této příležitosti budou představeni nově jmenovaní děkani a prorektoři a současně budou předána tradiční ocenění UK.

Slavnostní zasedání proběhne ve Velké aule historické budovy Karolina od 14 hodin. Jeho již tradiční součástí je i letos předávání ocenění a medailí Univerzity Karlovy. První z nich, Cena za prezentaci, je udělována rektorem Univerzity Karlovy Václavem Hamplem za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání UK širokou veřejností. V minulosti ji získali například Petr Blažek, Patrik Eichler a Jakub Jareš za přípravu aktivit k připomenutí hrdinského činu Jana Palacha.

Druhým oceněním je Cena za tvůrčí počin, již rektor UK uděluje za významný a originální tvůrčí počin pracovníkům či pracovním týmům působícím na univerzitě, například za odbornou publikaci, umělecké dílo, realizovaný patent apod. Mezi jeho držitele z minulých let patří například tým z katedry zoologie ve složení Robert Černý, Vladimír Soukup a profesor Ivan Horáček. Tým prezentoval v nejprestižnějším přírodovědeckém časopise Nature objev, jenž výrazně mění představy o vývojových mechanismech vzniku zubů.

V rámci oslav předá rektor univerzity také čestný titul Doktor honoris causa filozofických věd profesoru Walterovi Papemu z Univerzity v Kolíně nad Rýnem za mimořádný příspěvek k rozvoji a prohlubování česko-německých vztahů v oblasti vědy, kultury a vzdělávání.