Skončila by tím praxe takzvaných létajících profesorů. Tuto změnu poslanci přidali k novele zákona o pedagogických pracovnících, kterou dnes projednávali ve druhém čtení.

Podle pozměňovacího návrhu by profesoři mohli vyučovat na více vysokých školách, v registru by ale vždy bylo uvedeno, jak velký úvazek na dané škole mají. "Když bude mít například na soukromé škole desetinový úvazek, tak na základě toho může akreditační komise říct, že takovýto profesor nemůže pochopitelně garantovat obor po odborné stránce, když je tam dvě hodiny měsíčně, a akreditaci neudělit. Doposud to nebylo možné zkontrolovat," uvedl poslanec ČSSD Ivan Ohlídal.

Přílepek místo novely

Původně chtěli poslanci problematiku létajících profesorů regulovat samostatnou novelou zákona o vysokých školách, tu by ale sněmovna nemusela do voleb stihnout schválit, proto se vydali cestou pozměňovacího návrhu. [celá zpráva]

Novela zákona o pedagogických pracovnících by měla dále umožnit učitelům na základních a středních školách pracovat částečně doma, například při opravování písemných prací, pokud s tím bude souhlasit ředitel. V některých školách je taková praxe již v současnosti, novela tento postup umožní oficiálně.

Novela by měla změnit i proplácení přesčasových hodin učitelů. Zaplacené by je dostali pouze v případě, že by v daném týdnu odpracovali celou pracovní dobu. Další novinkou, kterou novela přináší, je větší prostupnost mezi kvalifikacemi učitelů. Například pedagog s aprobací na výuku na druhém stupni základních škol by mohl učit i na střední škole.