„Chtěli jsme, aby senioři z Prahy 1 měli možnost naučit se, jak zvládnout bez újmy krizovou situaci, kterak si zavolat v případě nouze pomoc a celkově zvýšit právní vědomí o některých souvisejících záležitostech,“ uvedl Pavol Škrak, předseda Výboru pro sociální věci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku MČ Praha 1.

Senior akademie, v níž je účast zdarma, začala v pondělí 1. března a končí 8. dubna. Přednášky na jednotlivá témata se konají v základních školách v Praze 1. Senioři se vedle zmíněné problematiky učí také základům první pomoci, požární ochraně, ale organizátoři nezapomněli ani na dnes často diskutovanou problematiku domácího násilí.

Každý účastník programu obdrží po jeho skončení certifikát o absolvování a malý dárek, který mu umožní stiskem tlačítka okamžitě upozornit okolí v případě ohrožení. Pro seniory byl navíc připraven atraktivní doplňkový program zahrnující návštěvu Muzea Policie ČR, Psího domova v Troji a Centrálního dispečinku Městské policie hl. m. Prahy.