Ve vestibulu budovy HA Fakulty chemicko-technologické v univerzitním kampusu se budou dnes moci studenti na informačních stáncích dozvědět o možnostech studia v zahraničí a získat autentické zkušenosti od vysokoškoláků, kteří již v zahraničí studovali.

Studenti předají zkušenosti studentům

„Vestibul Fakulty chemicko-technologické se zaplní v úterý 9. března informačními stánky. Studenti, kteří již studium na některé zahraniční vysoké škole v rámci programu mobilit Erasmus absolvovali, budou mezi 9:30 a 15:00 hodinou osobně předávat svým kolegům-studentům zkušenosti získané při krátkodobém, tří až dvanáctiměsíčním pobytu na zahraniční vysoké škole. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i fotografie ze zahraničních studijních pobytů našich studentů a přispět svým hlasem do soutěže o nejlepší fotografii z cest,“ uvedla Jana Balcarová z Centra mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice.

Již 9. ročník veletrhu pracovních příležitostí KONTAKT 2010 připravila Univerzita Pardubice na středu pro absolventské ročníky a všechny studenty univerzity, kteří se zajímají o možnosti svého budoucího profesního působení.

Veletrh KONTAKT se uskuteční v univerzitní aule v kampusu v Polabinách mezi 9:30 a 15:00 hodinou.

Představí se 27 firem

Na jednom místě mají návštěvníci možnost absolvovat individuální setkání se zástupci 27 společností působících v různých oblastech hospodářství. Studenti se mohou v osobních konzultacích zeptat na požadavky firem, porovnat podmínky nabízených pracovních míst, shlédnout firemní prezentace a navštívit přednášku na téma „Jak se připravit na výběrové řízení“. Pro všechny návštěvníky akce je rovněž připraven katalog, který je souhrnem základních informací o zúčastněných společnostech a mohl by studentům napomoci při jejich rozhodování o volbě budoucího povolání.

Ivana Veselá z Informačního a poradenského centra Fakulty ekonomicko-správní za pořadatele akce dodává:

„Veletrh přináší již několik let oboustranný užitek, a to jak budoucím absolventům, tak zúčastněným firmám. Vysokoškoláci se mohou lépe zorientovat, kde a za jakých podmínek mohou zahájit svoji profesní kariéru a firmy mohou získat zaměstnance čerstvé, plné elánu a nápadů a navíc nezatížené zlozvyky z jiných společností.“