Vznikla tak koncertní síň Petra Ebena, která bude slavnostně otevřena 23. února 2010 od 19 hodin.

Součástí slavnostního otevření bude i bohatý doprovodný program: v provedení studentů a pedagogů Hudební katedry a královéhradeckého dětského sboru Jitro během večera zazní několik Ebenových skladeb, jejichž výběr přiblíží návštěvníkům rozmanitost skladatelova díla.

Hosté budou mít rovněž příležitost poznat Ebenovu tvorbu i z teoretického hlediska, a to prostřednictvím přednášky Kateřiny Vondrovičové, která se dílem Petra Ebena dlouhodobě zabývá a je autorkou unikátní monografie o tomto skladateli.

Pojmenování koncertní síně Univerzity Hradec Králové po jednom z nejvýznačnějších českých skladatelů soudobé hudby není náhodné. Petr Eben pocházející ze Žamberka náleží k významným východočeským rodákům a síň nesoucí Ebenovo jméno je rovněž vyjádřením úcty ke skladatelově vysokoškolské pedagogické činnosti.