Na nejvyšší umístění dosáhla Lucie Hrušková, druhé místo obsadil Tomáš Došek (oba z VŠE) a jako třetí se umístila Ada Coneca z Univerzity Karlovy. Porota, složená z nejvyšších zástupců velvyslanectví iberoamerických zemí, tentokrát vybírala z 26 přihlášených textů zaměřených na problematiku latinskoamerických zemí a zemí Pyrenejského poloostrova, psaných ve španělském či portugalském jazyce. Vítězové si odnesli finanční odměnu ve výši 1000, 700 a 500 amerických dolarů.

Další tři studenti (Dagmar Antošíková, Petr Gojda a Magdalena Tomanová – všichni studenti

Univerzity Karlovy) pak obdrželi čestná uznání komise.

Iberoamerická cena se udílí od roku 1994 a je jedinou svého druhu v Evropě. Zúčastnit se jí mohou vysokoškolští studenti bakalářského a magisterského programu, kteří jsou české národnosti, žijí v České republice a předloží vlastní vědeckou práci s přímým vztahem k Latinské Americe nebo Pyrenejskému poloostrovu.

Iberoamerické státy se v organizaci soutěže každoročně střídají. Letošním organizátorem bylo Velvyslanectví Mexika v České republice.