Seed fond je podle Kaniokové ve světě běžný způsob podpory začínajících inovativních firem. "Podstatou funkce je poskytnutí veřejných finančních prostředků inovativní firmě formou vkladu do základního jmění, a to ve velmi časné fázi rozvoje firmy," uvedla Kanioková.

V začátcích je totiž pro firmu velmi obtížné získat jiné zdroje, například soukromé investice. "S poskytnutím podpory Seed fondu plánujeme v budoucnu spojit postoupení opce na podíl v podpořené firmě," podotkla. Hodnota opce bude ovlivněna mimo jiné hodnotou podpořené firmy, což v případě úspěchu firmy umožní JIC se podílet na vytvořené hodnotě například odprodejem opce zpět podpořené firmě. "V současné době je koncept opce na obchodní podíl podpořené firmy v testovací fázi a pracujeme na dvou pilotních projektech," dodala.

Podporují i studenty s nápady

JIC podporuje inovativní firmy, vědu a výzkum i studenty s nápady. Začínajícím firmám nabízí čtyři základní věci - prostory, finance, kontakty a poradenství. Nyní funguje na modelu, který je více sociálně laděný. Návratnost investice je v tomto případě nepřímá v podobě zaměstnanosti kvalifikovaných a nadějných lidí a daní, které malé inovativní firmy v místě svého sídla platí. Druhý model, na který chce JIC přejít, je více komerční a využívají ho některá podobná centra v zahraničí.

JIC založil Jihomoravský kraj, který za prvních šest let do agentury vložil asi půl miliardy korun. JIC vzniklo jako zájmové sdružení právnických osob, členy jsou kromě kraje také město Brno a tamní vysoké školy.

Obrat malých brněnských inovativních firem, které sídlí v technologických inkubátorech, předloni stoupl o tři čtvrtiny na 350 milionů korun. Údaje za loňský rok dosud nemá JIC k dispozici. Předloni v inkubátorech sídlilo 30 firem. Firmy z inkubátorů dosud zaměstnaly přes 300 lidí. Firmy, které v JIC působí nebo působily, mají zaregistrovány desítky patentů, užitných a průmyslových vzorů a ochranných známek.