Zahájení programu schválila loni před Vánoci vláda. Opatření, které již v roce 2006 navrhla EU, má vést ke snížení dětské obezity. Někteří kritici jej však v minulosti označili za pouhý prostředek k likvidaci přebytků na trhu.

Školy, které budou mít o dodávky zájem, si mohou vybírat z průběžně aktualizovaného seznamu firem zveřejněného na stránkách fondu. Vybraný dodavatel jim po uzavření smlouvy bude dodávat ovocné a zeleninové výrobky po celý školní rok. Pokud škola nebude s dodavatelem spokojena, nebo bude chtít z jiného důvodu změnit distributora, bude tak moci učinit až ke konci školního roku. V případě, že se i poté rozhodne v programu pokračovat, může se v dalším školním roce přihlásit k jinému dodavateli.

Kromě ovoce také balené šťávy

Kromě čerstvého ovoce a zeleniny dostanou školáci od státem schválených dodavatelů zdarma například také balené ovocné a zeleninové šťávy bez chemických přísad.

Do prvních až pátých tříd základních škol, pro něž je program určen, v Česku chodí více než 450 000 dětí. Z unijního rozpočtu má na dotované ovoce jít 53 miliónů z celkových téměř 73 miliónů korun. Zbývajících necelých 20 miliónů korun poskytne ze svého rozpočtu stát. Součástí akce na podporu konzumace ovoce a zeleniny bude i doporučení školám, jak děti vést ke zdravému stylu života. Na program vyčlenila EU v letošním roce pro 27 členských zemí celkem 90 miliónů eur.