„Etická výchova má zásadní vliv na hodnotový žebříček a morálku, finanční gramotnost je zase nepostradatelná v praktickém životě,“ tvrdí ministryně Miroslava Kopicová.

Etická výchova má naučit žáky slušnému jednání, toleranci a komunikaci. Finanční gramotnost byla do školních osnov zařazena také proto, že podle průzkumů ministerstva financí mají Češi jen malé znalosti v oblasti finančnictví a bankovnictví. Děti i studenti středních škol se proto učí nakládat s penězi, získají i základní povědomí o finančních službách. Tato výuka by je měla vést k tomu, aby v budoucnu dokázali zodpovědně spravovat osobní či rodinný rozpočet.

Oba nové předměty se do školních osnov dostaly loni v září, ministerstvo si od nich slibuje, že děti lépe vybaví pro praktický život.

Nabídka zpracování obsahu, metodické publikace

Základy etické výchovy jsou sice již nyní součástí nedávno schválených rámcových vzdělávacích programů (RVP) jako průřezové téma osobnostní a sociální výchova, nutnost systematičtějšího působení školy v oblasti etiky si však nově vyžádala zařazení tohoto tématu jako samostatného doplňujícího vzdělávacího oboru. Tento obor není pro školy závazný, dostávají tedy v jeho podobě pouze nabídku komplexního zpracování obsahu, který mohou využít pro samostatný předmět nebo zařadit do šířeji pojatého předmětu, případně několika předmětů.

Do škol nyní přichází nová publikace z dílny Národního ústavu odborného vzdělávání (organizace přímo řízené MŠMT): Finanční gramotnost - úlohy a metodika. V loňském roce již školy obdržely příručku: Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. „Ministerstvo je i nadále připraveno poskytovat školám pro výuku etické výchovy i finanční gramotnosti všestrannou podporu," potvrzuje ministryně školství Miroslava Kopicová.

„Dluhové pasti hrozí již ve velmi mladém věku,“ upozornila totiž členka bankovní rady Eva Zamrazilová. Průzkum ministerstva financí z roku 2006 například ukázal, že čtvrtina dotázaných nedokáže spočítat, zda je výhodnější výnos 300 korun nebo 15 procent z 3000 korun.