Nově jmenovaným šéfům vysokých škol pak začne mandát platit od února. Mnoho z nich však svou školu vede již nyní a od příštího měsíce jim pouze začne druhé funkční období.

Většina dnes jmenovaných rektorů je z veřejných vysokých škol. Akademický senát jejich univerzity je zvolil v průběhu loňského roku. Volební období rektora trvá čtyři roky.

Co se týká řízení univerzit, české vysoké školy mají v tomto ohledu velkou autonomii. Společné požadavky na financování vzdělání a další oblasti pak šéfové vysokých škol formulují prostřednictvím České konference rektorů. Té v současnosti předsedá rektor brněnské Masarykovy univerzity Petr Fiala. Loni se jim například podařilo pro vysoké školy vyjednat miliardové navýšení rozpočtu.