"Myslíme si, že velmi důležitá je třeba skupina  dětí v dětských domovech, pro které může být komplikovaný už přechod ze základního na střední školství, kdy všechny věci musejí být hrazeny z rozpočtu dětského domova," přiblížil Kuba.

Domovy často nemají peníze, aby pomohly dětem rozvíjet talent, snadné pro jejich svěřence není ani dosažení vysokoškolského vzdělání. Fond usnadní dětem vstup do praktického života i tím, že jim zaplatí například kurzy autoškoly.

Nejen pro děti z domovů

Pomoc se ale nezaměří jen na děti vyrůstající v ústavní péči. Žákům a studentům, jejichž rodiče jim nemůžou vzdělání zaplatit, podá fond pomocnou ruku v pěti oblastech. Nabídne vysokoškolské stipendium, podporu středoškolákům cestujícím daleko do školy, kurzy pro dyslektiky, umělecký a sportovní grant.

Soukromou snahu náměstka hejtmana vítá také krajská opozice. "Myslíme si, že o sociální oblast by se měl prvoplánově postarat především stát, ale to se nedaří. A jedním z řešení jsou vedle charity nadační fondy. Nevidím v tom žádný předvolební tah," řekl předseda jihočeské KSČM, krajský zastupitel a poslanec Petr Braný. Dodal, že sám před časem inicioval podporu pro několik nadaných studentů.

Nejen nouze, ale i úspěchy

U všech programů nadace Jihočeské naděje je podmínkou bydliště v Jihočeském kraji, špatná sociální situace, u některých navíc výborný prospěch či výrazný talent a úspěchy. "Nechceme podporovat studenty, kteří studují třetí nebo čtvrtou vysokou školu, a žádnou se jim pořádně nedaří dokončit. Chceme podporovat lidi, kteří se skutečně svému vzdělání věnují, vědí, co chtějí dělat, a mají nějaké problémy," uvedl náměstek.

Finanční zázemí hledá fond u jednotlivců i podnikatelů a oslovuje také firmy. "Za dobu své učitelské praxe jsem měl možnost sledovat mladé lidi, kteří byli velkými talenty, ale neměli možnost talent rozvinout. Nebo naopak ty, kteří s pomocí sponzorů dosáhli velkých úspěchů," uvedl bývalý jihočeský hejtman a prorektor Jihočeské univerzity Jan Zahradník (ODS), který je členem správní rady fondu.

Do budoucna by nadační fond chtěl nabídku rozšířit i o stipendia na zahraničních školách pro velmi nadané studenty a půjčky na studium na vysoké škole ve spolupráci s bankami. Pokud by se pak navíc studenti vrátili pracovat do jižních Čech, fond by za ně uhradil například až tři čtvrtiny půjčky.