„Projekt je zaměřen na problematiku znečištění životního prostředí, propojuje poznatky přírodovědného a medicínského výzkumu a má významný aplikační rozměr. Jeho realizace povede ke zlepšení zdraví člověka a kvality života. Přijetí tohoto projektu prokazuje správnost strategie Masarykovy univerzity v oblasti získávání a využívání prostředků evropských strukturálních fondů," řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.          

Data o reálném znečištění

Úkolem centra bude získávat data o reálném znečištění životního prostředí toxickými látkami a doplňovat je dalšími informacemi o jejich chování a působení na základě poznatků z laboratorních experimentů, toxikologických testů i matematických modelů. Souhrnné databáze mapující znečištění v konkrétní oblasti a regionu se pak budou porovnávat s již existujícími informacemi o zdravotním stavu a zdravotních problémech lidí v dané oblasti.

„Databáze jsou jen základem, naším hlavním cílem je vytvoření systému umožňujícího hledání a pojmenování souvislostí mezi znečištěným prostředím a zdravotními problémy obyvatelstva. Tyto znalosti jsou nesmírně důležité pro řídící a rozhodovací sféru soukromého sektoru i státní správy,“ uvedl Ivan Holoubek, ředitel výzkumného centra RECETOX, které projekt zaštiťuje.        

Firmy zjistí, jak znečišťují jejich technologie

Výsledky projektu CETOCOEN budou sloužit firmám a podnikům jako objektivní nástroj pro hodnocení toho, jak jejich technologie zatěžují životní prostředí. Zástupci státní sféry budou mít k dispozici tolik žádané informace o stavu svého regionu, aby mohli objektivně rozhodovat při plánování výstavby nových průmyslových zón. Občané budou mít možnost získat zdarma a jednoduše informace o stavu životního prostředí ve své lokalitě a jeho vlivu na výskyt různých onemocnění.

Finance budou využity na výstavbu nové budovy v Univerzitním kampusu Bohunice, její přístrojové vybavení, ale také vytvoření stimulujících podmínek pro mladé perspektivní pracovníky. Otevření nové budovy, která poskytne zázemí pro pět desítek vysoce specializovaných vědeckých pracovníků a stejné množství postgraduálních studentů, je plánováno na leden 2012.