Zápis začíná registrací, kde rodiče musí předložit rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Běžnou součástí zápisu je prověření základních motorických dovedností a představivosti. Pak si většinou učitelka s dítětem ještě chvíli povídá, aby zjistila rozsah jeho slovní zásoby a případné řečové vady. Česko totiž jako jedna z mála zemí EU přihlíží při přijímaní dětí do školy kromě věku i k takzvané školní zralosti.

Pokud si někteří rodiče myslí, že jejich potomek ještě není pro školu zralý, mohou požádat o roční odklad školní docházky. O něj každoročně žádá 15-18 procent rodičů, zejména těch, jejichž dítěti bude šest let až v létě. Žádost o odklad musejí rodiče předložit řediteli školy spolu s potvrzením lékaře a psychologa do května.

Od letošního roku mohou být nově nastoupit do školy i pětileté děti. Novela byla přijata hlavně kvůli dětem mimořádně nadaným. Pokud bude budoucímu prvňáčkovi šest let v době od září do prosince tohoto roku, musí jeho rodiče přinést k zápisu i doporučení školské poradny. Pokud oslaví dítě šesté narozeniny až mezi lednem a červnem 2011, u zápisu musí předložit kromě doporučení z poradny i posudek odborného lékaře.

Při velkém zájmu si školy vybírají budoucí žáky jednak podle toho, jak dobře zvládnou zápis, jednak podle místa bydliště. Přednost mají děti ze spádové oblasti školy, pokud se dítě nedostane na vybranou školu, jeho spádová by jej měla přijmout.