Současně odmítla kritiku vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace za reformu vědy a jejího financování a akademikům naopak vytkla, že sami s představou o budoucnosti české vědy nepřicházejí.

Přestože mají být státní výdaje na výzkum a vývoj zmrazeny, budou podle Kopicové ve skutečnosti klesat. Při povinném spolufinancování projektů, které čerpají peníze ze strukturálních fondů Evropské unie, budou vůči roku 2009 v roce 2010 kráceny o 11,1 procenta, o 18,3 procenta v roce 2011 a o 23 procent v roce 2012, uvedla.

Kdo transformuje ekonomiku, když ne elita?

Kopicová vyzvala intelektuální elitu země, aby přes finanční potíže způsobené z velké části hospodářskou krizí pomohla transformovat současnou ekonomiku, která je založena na levné pracovní síle, na ekonomiku založenou na inovacích. Nikdo jiný než tato elita to udělat nemůže, řekla. Když se země dostává do problémů, tak je třeba spojit všechny mozky, které by měly pomáhat stavět průmysl na nejnovějších vědeckých poznatcích. "Já se domnívám, že je čas, aby se naše nejlepší mozky na tomto domluvily," zdůraznila.

Ministryně odmítla kritiku vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace předsedou akademie Jiřím Drahošem a dodala, že je její místopředsedkyní, tedy její součástí. Rozhodně se ohradila proti některým dřívějším výrokům akademiků, že jsou v radě samé nuly, které nepublikují ve vědeckých časopisech.

Ministryně vrací úder

Ministryně vrátila akademikům úder, když řekla, že marně hledala v podkladech k dnešnímu zasedání sněmu koncepční návrhy, které by se týkaly reformy a budoucnosti české vědy a které vedení akademie uložil sněm na letošním březnovém zasedání. Zklamalo ji prý, že akademie kritizuje radu, ale sama s představou o budoucnosti české vědy nepřichází. Dodala, že to ohrožuje budoucnost jí samotné.

Jedním z hlavních požadavků akademiků, kteří kritizují vládní radou připravenou reformu vědy a metodiku hodnocení vědecké práce, která slouží jako podklad pro rozdělování státní dotace vědeckým institucím, je odvolání této rady. Ministryně dnes uvedla, že premiér jmenuje novou radu v lednu příštího roku.

Dvojnásobný růst dotace se nezopakuje

Rozsah podpory obou částí výzkumu, základního i aplikovaného, ze státního rozpočtu je podle ministryně i tak velmi vysoký a její další růst si "tato země nemůže dovolit". Připomněla, že dotace akademii v posledních deseti letech stoupla na dvojnásobek, a dodala, že už se to nebude nikdy opakovat. Základní výzkum, který se v akademii pěstuje, bude muset více prostředků získávat ze zahraničních zdrojů v náročné konkurenci a aplikovaný výzkum od podniků, kterým musí nabídnout za jejich peníze odpovídající hodnotu, uvedla ministryně.

"Bez zásadní změny struktury řízení a financování české vědy, a to jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu a vývoji, to prostě nepůjde. Když nedokážeme podpořit ty nejlepší, když se nedokážeme jako malá země zaměřit zejména na to, co umíme nejlépe a když nedokážeme spolupracovat mezi jednotlivými částmi výzkumu, mám o budoucnost celé této oblasti vážné obavy," uzavřela ministryně.