Podle vědců jde o vzácný důkaz kanibalismu v Evropě z mladší doby kamenné. Ostatky 500 osob byly objeveny u obce Herxheim.

Archeologové na kostrách zjistili stopy záměrného zmrzačení. Nešlo jen o dospělé jedince, ale i o děti, a dokonce i děti nenarozené. Průzkum této oblasti začal už v roce 1996, ale intenzivnější výzkum začal až mezi lety 2005 a 2008.

Vedoucí týmu Bruno Boulestine z francouzské univerzity v Bordeaux uvedl pro server BBC News, že jasné známky odseknutých zlámaných kostí jsou důkazem možného kanibalismu. Některé kosti navíc nesly známky opékaní. Stopy na lidských kostech se shodovaly se stopami na kostech ulovených zvířat.

Někteří vědci však teorii o tak rozsáhlém kanibalismu odmítají a tvrdí, že stopy sice mohlo způsobit odřezávání masa z těl, nicméně podle nich šlo spíše o rituální zvyky při pohřbívání než o kanibalismus.

Nicméně Boulestine trvá na svém a dokazuje, že některé kosti nesou jasné známky okusování.

Mladší doba kamenná je spojena s šířením zemědělských kultur v Evropě, kdy se lidé z kočovných lovců a sběračů změnili na usedlé pěstitele obilí. Kanibalismus se proto podle vědců stal výjimečným. Možnou příčinou mohl být i hladomor.