Některé tuzemské školy se pokoušejí tento nedostatek odstranit a zavádějí speciální předměty, jehož cílem je „naučit se učit“.

Průpravou na téma správné učení projde například dvacet studentů gymnázia ve Vysokém Mýtě. „Kurzy zajistilo sdružení rodičů, podobné aktivity podporujeme. Je dobré, když je dělá člověk zvenčí, protože studenti mají mnohdy kantorů vcelku dost,“ řekl ČTK zástupce ředitele Pavel Kouba.

Jak odstranit chyby

Studenti absolvují 25 hodin výuky. Čeká je kurz správného učení, kurz čtenářské gramotnosti, kde se naučí správně interpretovat texty, a výuka rétoriky a komunikace. Vzdělávací blok završí hodiny strukturalistického myšlení, kde se naučí studovat v souvislostech, protože jednotlivé obory se prolínají.

„Jedná se o pilotní projekt, kde se snažíme studentům přiblížit zásady učení. Studenti se během intenzivních kurzů například učí, jak správně a efektivně zvládnout i předměty, které jim nejdou, a odstranit chyby v učení. V zahraničí se podobná metoda úspěšně aplikuje již několik desítek let,“ řekl jeden z lektorů Tomáš Zdechovský.

K úspěšnosti studia přispívá i výuka lekcí Jak se efektivně učit na Soukromém gymnáziu a Střední zdravotnické škole Havířov.

Vhodné metody, strategie a postupy

„Jde o to, aby studenti dokázali plánovat, organizovat a řídit své  učení a vybírat si pro ně vhodné metody, strategie a postupy,“ vysvětluje jednatel školy Václav Žalud.

Všichni studenti si podle něj mohou nejen ověřit správnost a účinnost postupu při učení, ale i zvýšit svou vlastní úspěšnost ve studiu. Správný způsob učení jim šetří čas, předchází případným prospěchovým problémům a vhodně je motivuje k dalšímu studiu. 

Škola jde ještě dál. Zavedením osobnostní, sociální a dramatické výchovy s rétorikou  od  1. ročníku  pomáhá studentům překonávat psychické bariéry, řešit individuální problémy a společně si pomáhat. „Žáci se učí komunikovat, lépe a bez ostychu sdělují své myšlenky a problémy, které se pak řeší v úplně jiné atmosféře, atmosféře vzájemné důvěry.  Učitel a žák se stávají skutečnými partnery,“ zdůrazňuje Žalud.