Cílem výzvy je urychlit objevování a vývoj nových léčiv proti rakovině, zánětlivým a infekčním onemocněním. IIL bude rovněž financovat projekty pro zlepšení výměny údajů mezi průmyslem a vědeckou obcí, což je významný aspekt řízení znalostí. Komise pro tuto druhou výzvu poskytne příspěvek ve výši 76,8 miliónu eur; očekává se, že společnosti, jež jsou členy EFPIA, poskytnou věcné plnění přinejmenším ve stejné hodnotě.

Komisař EU pro vědu a výzkum Janez Potočnik k tomu uvedl: „V roce 2004 jsme představili způsob, jak z Evropy vytvořit nejvhodnější místo pro biomedicínský výzkum a odstranit překážky ve vývoji léčiv: právě to je účelem IIL. Nachází se uprostřed ‚znalostního trojúhelníku‘ – buduje kvalitnější spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem a pomáhá nám řešit největší problémy, a to ekonomicky konkurenceschopným a udržitelným způsobem. Dokazuje také, že toto nové partnerství Komise a průmyslu přináší výsledky.“

Arthur J. Higgins, generální ředitel společnosti Bayer HealthCare a předseda EFPIA, řekl: „IIL je jasným signálem, že Evropa hodlá stát v čele biofarmaceutických inovací. V této iniciativě se farmaceutické společnosti, které jsou jinak vzájemnými konkurenty, s úspěchem spojily se subjekty z akademické sféry a vyvíjejí bezprecedentní úsilí pro urychlení vědeckých objevů.“

Dne 16. listopadu 2009 IIL oficiálně získala autonomii. Stala se finančně a provozně nezávislou na svých dvou zakládajících členech – Evropské komisi a EFPIA. Nový tým pod vedením nového výkonného ředitele Michela Goldmana bude odpovědný za provoz výkonné kanceláře IIL v Bruselu a za udělování grantů v rámci druhé výzvy IIL k předkládání návrhů.