Jako prodejce vybavení pro domácnosti můžete dělat psí kusy, když ale z trhu práce pomalu mizejí šikovní řemeslníci, kteří by je dokázali instalovat, není vám to nic platné. Uvědomili si to i ve společnosti Siko koupelny a začali podporovat učňovský obor obkladač.

„Učňovské školství trpí kritickým nedostatkem prostředků a také nezájmem studentů,“ říká Jaroslav Berger, projektový manažer firmy. To podle něj v důsledku znamená, že na trhu citelně chybějí šikovní řemeslníci, které všichni potřebujeme. „Proto jsme se již před časem rozhodli podporovat učňovské školství, v našem případě profesní zaměření obkladač, abychom z něj pomohli vytvořit opět žádaný obor, který přinese dostatek kvalitních pracovníků,“ vysvětluje Berger.

„S učilišti spolupracujeme od roku 2007 a příspěvky prostřednictvím věcných darů plánujeme i do budoucna. Naší filozofií je totiž podpora užitečných projektů, které mají smysl,“ dodává.

Soutěžní přehlídka řemesel

Siko koupelny je také partnerem soutěžní přehlídky řemesel SUSO. Ta umožňuje českým i zahraničním učňům porovnat své znalosti a dovednosti s jejich kolegy, zkvalitnit praktickou výuku, získat cenné zkušenosti  a motivaci do dalšího studia. Soutěž se skládá ze dvou soutěžních kol  a bojují v nich vždy dvoučlenná družstva učňů z přihlášených škol.

V teoretické části čeká na soutěžící vědomostní test, ve dvoudenní praktické části kategorie obkladač ukazují, jak zvládnou obložit vzorovou kóji. Výsledky hodnotí podle deseti kritérií porota složená ze zaměstnanců Siko koupelny a členů Profesního cechu obkladačů.

13. mezinárodní ročník SUSO vyvrcholil finále v rámci doprovodného programu letošního veletrhu FOR ARCH. V kategorii obkladač zvítězili studenti Pavol Lučan a Peter Milo ze SOŠ stavebné v Povážské Bystrici. Těsně porazili zástupce Střední školy technických oborů v Havířově-Šumbarku. „Nejenom díky soutěžní přehlídce vidíme, že dnešní mladí učni jsou opravdu šikovní, a že má smysl podporovat je i nadále,“ doplňuje Jaroslav Berger.