Akce, kterou bude hostit Vysoká škola ekonomická (VŠE), se uskuteční už potřetí. Školy při ní představí své vědecké a výzkumné aktivity formou přednášek a praktických ukázek. Podílejí se na ní Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Vysoká škola ekonomická, Česká zemědělská univerzita a Vysoká škola chemicko-technologická.

Změnit by se mělo hodnocení podle oborů

Rektoři vyjádřili svou podporu reformě financování vědy, podle níž by se od příštího roku měly dotace rozdělovat podle výkonu. Změnit by se ale podle nich mělo hodnocení vědeckých výsledků, to by se mělo kvůli objektivitě lišit podle jednotlivých oborů.

Reformu, podle které by měly postupně klesat dotace Akademii věd ve prospěch Grantové a nově vznikající Technologické agentury, prosadila vládní rada pro výzkum a vývoj. Někteří z rektorů v ní zasedají. Akademie věd s novými pravidly nesouhlasí, akademici už kvůli tomu několikrát v Praze demonstrovali. Změny podle nich povedou k tržnímu přístupu ve vědě a k podpoře soukromých firem z veřejných peněz.

Ta se projevuje zejména v oblasti inovací, které jsou zahrnuty do jednoho „balíčku“ se základním i aplikovaným výzkumem. Rektor Vysoké školy ekonomické Richard Hindls uvedl, že zatímco v zahraničí je věda podporována soukromými podniky, v Česku je to často spíš naopak.

Rektoři dnes ujišťovali, že mají s akademiky přinejmenším jeden společný cíl, a tím je rozvoj české vědy. Podle rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla není tak důležité, kde leží hranice mezi vědou na akademii a na vysokých školách, podstatné je to, aby celkově peníze na vědu neklesaly.

Nepotřebujeme 300 000 výzkumníků

Rektor Vysoké školy chemicko-technologické Josef Koubek nicméně připustil, že malá země jako je Česká republika by se ve vědě měla zaměřit jen na užší okruh oborů či dokonce témat. Upozornil také na to, jak málo se u nás dělá pro vyhledávání a podporu mladých talentů s potenciálem stát se skutečnými objeviteli.

„My nepotřebujeme 300 000 výzkumníků,“ prohlásil v narážce na současný počet všech vysokoškolských studentů v ČR. „Potřebujeme najít ty špičkové, kteří povedou týmy ‚vědeckých nádeníků‘,“ prohlásil s nadsázkou.