Od 9 hodin se zájemcům o studium otevřou brány všech osmi fakult univerzity. „Na fakultách budou probíhat informační semináře a setkání se zástupci vedení fakult,“ říká kancléř školy Rostislav Hladký. „Na seminářích budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se studia a studijních oborů,“ slibuje.

Univerzita se na Den otevřených dveří dlouhodobě připravovala a přikládá mu velkou důležitost, o čemž svědčí například i slova děkana Fakulty tělesné kultury Dušana Tomajka: „Den otevřených dveří chápeme jako jedinečnou příležitost pro komunikaci s potenciálními uchazeči o studium na naší fakultě. Návštěvníci mohou v rámci této akce diskutovat i se samotnými studenty, jelikož není lepší mluvčí školy než její student.“

Nechte si diagnostikovat chůzi

Právě Fakulta tělesné kultury připravila pro návštěvníky také lákavý doprovodný program. Návštěvníci si třeba mohou za asistence odborníků fakulty změřit své tělesné složení prostřednictvím přístroje InBody, který ukazuje množství tuku a vody v těle a diagnostikuje například také svalovou nerovnováhu.

K dispozici budou specialisté na diagnostiku chůze a zatížení končetin, se kterými je možné konzultovat nejrůznější problémy, případně se zúčastnit demonstrace vyšetření. Zájemci si mohou vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, jízdu na sportovním vozíčku pro tělesné postižené či si za asistence studentů zahrát Showdown (stolní tenis pro osoby se zrakovým postižením).

Pozadu však rozhodně nezůstanou ani ostatní fakulty. Například na Lékařské fakultě (budova Teoretických ústavů na Hněvotínské ulici) studenti předvedou názorné ukázky první pomoci a dalších postupů v případě úrazů. Otevřena budou také některá specializovaná pracoviště, například Ústav patologie, Ústav biologie, Ústav normální anatomie (anatomické muzeum) nebo Ústav mikrobiologie. Na stejném místě – tedy v prostorách Teoretický ústavů – se uchazečům představí i nejmladší z osmi fakult UP, Fakulta zdravotnických věd.  

Cyrilometodějská teologická fakulta zase chystá pásmo krátkých filmů z oblasti humanitární pomoci a výstavu fotografií ze studentských praxí a akcí fakulty, a to v prostorách fakulty v komplexu Na Hradě.

Vítejte v pracovně rektora!

Od 9 do 13 hodin budou pro veřejnost otevřeny některé prostory Rektorátu UP, konkrétně Velká zasedací místnost a pracovna rektora. Univerzitní atmosféru umocní postavy dvou pedelů, kteří se ujmou role průvodců po této architektonické památce.

Univerzita také pro tento den vypraví ve spolupráci s Dopravním podnikem Olomouc zvláštní autobusovou linku, která bude jezdit v pravidelných intervalech mezi jednotlivými fakultami a bude zdarma k dispozici návštěvníkům Dne otevřených dveří.

Autobus bude vyjíždět ze zastávky Hlavní nádraží každou celou hodinu (první vyjede v 9 hodin, poslední pak ve 14 hodin), odtud pak bude pokračovat po jednotlivých fakultách. Přesný jízdní řád této autobusové linky stejně jako další informace naleznete na webových stránkách univerzity.