V ověřovaném modelu maturitní zkoušky nejenže studenti mohou používat internet, ale dokonce by bez jeho vhodného využití nemohli u zkoušky uspět. Dánsko se tímto dostává do čela procesu pokrokových změn v této oblasti, předčilo i země (například Norsko), které již dříve zavedly maturitu na počítači off-line.

Maturita s volným přístupem na internet bez jakékoli blokace přirozeně vyžaduje splnění řady kritérií. V první řadě je důležité zadání, které musí reflektovat požadavky na schopnosti současných absolventů středních škol podle Doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (viz zde).

Zadaný  úkol musí být vypracován na místě, a to s využitím vhodně vybraných on-line zdrojů tak, aby byla prokazatelná hodnota přidaná studentem. Důležité je přirozeně také vhodné nastavení poměru mezi objemem práce a časem stanoveným pro splnění úkolu. Proti zneužití přístupu k internetu studenty působí také monitorování jejich činnosti.

“Využitím toho způsobu zkoušky přinášíme do školního prostředí skutečný svět,“ říká Gunvor Aggergaard Mikkelsen, dánská středoškolská učitelka, a dodává: „Žáci už stejně používají různé elektronické odkazy při práci na úkolech doma. Tak proč nepřiblížit zkoušku tak blízko realitě, jak je jen možné?“

Vedoucí  pilotní projektu Steen Lassen zaznamenal velký zájem z jiných zemí o tento nový model zkoušky a obdržel pozvání na celou řadu odborných zahraničních konferencí. „V Dánsku máme tradici vytváření takových zkouškových úkolů, které ověřují schopnost studentů porozumět a interpretovat, spíše než mechanicky se něco naučit nazpaměť. Jsme raději, když studenti své znalosti používají, místo toho, aby je jednoduše opakovali. V tomhle světle je umožnění přístupu k internetu přirozeným krokem,“ říká Steen Lassen.