Učebna díky této částce získala moderní počítač s příslušenstvím a interaktivní tabulí. Veřejné prezentace se zúčastnil i viceprezident automobilky Bernard Million-Rosseau.

„Možná jednou budete chodit i na francouzštinu a až pojedete do Paříže, koupíte si bez problémů třeba zmrzlinu nebo čokoládu,“ řekl dětem ve své řeči, kterou pronesl celou v češtině.

Žadatelem v projektu byla sousední obec Němčice, jejíž starosta Milan Vacek v dubnu 2009 žádost o udělení grantu podal a pomohl tak zkvalitnit vybavenost MŠ Ohaře. „Svým vstřícným gestem potvrdila spolupráci v regionu a svůj zájem o školku, kterou navštěvují i děti z Němčic,“ zhodnotila společný projekt ředitelka MŠ Iveta Dudková.

„Spolu se žáčky jsem veřejnosti předvedla, jak dokážu informační technologie využívat při výchovně vzdělávacích činnostech, ve kterých se plynule prolíná výuka angličtiny. Předškolní děti využívají interaktivní tabuli ke kreslení, k opakování slovíček a k řešení rébusů. Prostřednictvím etwinnigového portálu jsme se přes internet pozdravily s naší partnerskou školkou ve skotském Grangemouth“ přibližuje program veřejné prezentace Dudková.