Držitele Ceny děkana a příjemce mimořádného stipendia navrhly jednotlivé katedry FEL. Oceněni tak byli studenti s výbornými studijními výsledky a reprezentanti školy ve sportu a národních i mezinárodních akcích.

„Mimo jiné získali cenu úspěšní reprezentanti na Českých akademických hrách v karate a atletice nebo mistr republiky v akrobacii F3A s modely letadel,“ upřesňuje Petr Martínek, vedoucí studijního oddělení FEL.

Celkem bylo na slavnostním setkání vedení fakulty s oceněnými studenty předáno 92 pamětních listů. Tři studentky byly navíc navrženy na Cenu města Plzně, Cenu Plzeňského kraje a Cenu rektora ZČU.

Na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni studuje v současné době na 2000 studentů. Cena děkana je udělována od roku 2001 a jen v letošním roce bylo na mimořádných stipendiích spojených s touto cenou vyplaceno ze stipendijního fondu 200 000 Kč.