Schopnosti učit se a pamatovat si se u krys, které byly vystaveny ozařování a u nichž byla provedena transplantace, obnovily po čtyřech měsících. U těch, u nichž transplantace provedena nebyla, se kognitivní schopnosti zhoršily o 50 procent.

"Naše studie podává první důkaz toho, že tyto kmenové buňky mohou obnovit mozkové tkáně poškozené radiací," řekl jeden za autorů výzkumu onkolog Charles Limoli.

Léčba mozkových nádorů pomocí ozařování je omezená citlivostí mozkové tkáně v blízkosti nádoru. Pacienti, kteří takovou léčbou projdou, pak trpí nenávratným úbytkem paměti a poznávacích schopností. "Má cenu dále experimentovat a pokusit se najít jakoukoli léčbu, která dá naději na nápravu tohoto poškození," řekl Limoli.

Zatím není jasné, jak přesně transplantované kmenové buňky pomáhají, podle jedné z hypotéz tak, že se připojí ke zdravým tkáním a podpoří jejich vývoj, podle jiné tím, že "opraví" existující mozkové buňky.