UK se v Šanghajském žebříčku umístila na 201. - 302. místě, podle dopočtu dle kritériií vedlejšího hodnocení obsadila 259. místo a je jedinou českou vysokou školou v první pětistovce. UK se tak řadí mezi 1,7 % nejlepších světových univerzit a mezi 100 nejlepších evropských univerzit.

„Považuji to za výzvu k dalšímu zlepšení vědy, výzkumu a vzdělávání,“ komentuje umístění rektor UK profesor Václav Hampl. Ambicí univerzity je podle něj dosáhnout umístění v nejlepší dvoustovce. „Je zřejmé, že je k tomu potřeba spolupráce celé akademické obce UK a já jsem přesvědčen, že mít českou univerzitu v nejlepší světové dvoustovce  musí být v zájmu celé České republiky,” doplňuje Hampl.

Tento další úspěch Univerzity Karlovy v oblasti světové vědy a výzkumu navazuje na nedávno zveřejněná a rovněž celosvětově respektovaná mezinárodní hodnocení (Taiwan HE Evaluation and Accreditation Council, hodnocení The THES a hodnocení CHE ExcellenceRanking 2009). I zde se Univerzita Karlova umístila nejlépe z českých vysokých škol. V ostré konkurenci zlepšila své postavení v taiwanském hodnocení o 40 pozic (obsadila 226. místo) a o 32 pozic v hodnocení The THES (obsadila 229. místo). Univerzita tak začíná atakovat hranici dvou set nejlepších. 

Co je šanghajský žebříček

Šanghajský žebříček – Academic Ranking of World Universities je sestavován šanghajskou univerzitou Jiao Tong a je založen na objektivních kritériích, jejichž hodnota nezávisí na subjektivním názoru posuzovatele. Mezi kritéria hodnocení patří tzv. Alumni – absolventi univerzity, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fields Medal Award – zaměstnanci univerzity, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fields Medal; HiCi – vysoce citovaní výzkumníci.

Dalšími kritérii jsou N&S – články publikované v časopisech Nature a Science; SCI – články obsažené v databázích Science Citation Index-expanded (SCI) a Social Science Citation Index (SSCI); Size – vážený součet předchozích pěti výsledků vydělený počtem pracovníků univerzity.

Další aktuální úspěchy UK v mezinárodních ratinzích naleznete na této adrese.