O post rektora se ucházelo sedm kandidátů, což je v historii univerzity rekord. Vedle Kůse kandidoval také Jiří Militký z fakulty textilní, Petr Louda a Miroslav Malý z fakulty strojní a Jiří Kraft z ekonomické fakulty. Dalšími kandidáty byli Jiří Maryška z fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Miroslav Brzezina z fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Všichni museli předložit lustrační osvědčení.

"Ve druhém kole rozhodoval senát mezi Kůsem a děkanem strojní fakulty Petrem Loudou," řekla mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková. Kůs zvítězil těsně, když ho v tajném hlasování podpořilo 11 senátorů z 20 přítomných.

Devětačtyřicetiletý Kůs je absolventem pražského ČVÚT. Zabývá se aplikacemi výpočetní techniky v textilní a oděvní výrobě, simulací výrobních procesů v oděvnictví a vývojem měřicích metod pro textilní materiály a výrobky. Ve funkci prorektora pro rozvoj a výstavbu působí od roku 2004. Do čela univerzity nastoupí v nelehké době hospodářské krize a očekávaného úbytku studentů v souvislosti s demografickým vývojem.

Kůs chce, aby si TUL udržela pověst kvalitní středně velké univerzity s vynikajícím výzkumem. "Naše univerzita má k dispozici špičkové technické zázemí i špičkové odborníky, musíme využít příležitosti čerpat peníze z evropských fondů na další vybavení laboratoří a na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků," řekl dnes ČTK Kůs. Za jeden ze svých úkolů považuje také zkvalitnění služeb pro studenty a další rozvoj univerzity a výzkumu s využitím prostředků z evropských fondů. "Připraveny máme dva velké projekty za 1,5 miliardy korun," dodal Kůs.

Na Technické univerzitě v Liberci studuje letos 10.000 mladých lidí, z toho pět procent jsou cizinci. Univerzita vznikla z původní Vysoké školy strojní, která byla v Liberci založena před půl stoletím. Vedle původních fakult strojní a textilní přibyly v letech 1990 až 1995 další čtyři fakulty - pedagogická, hospodářská, architektury a mechatroniky a od roku 2006 působí v Liberci také Ústav zdravotnických studií, který by se měl v nejbližších letech přeměnit na sedmou fakultu.