Po téměř devadesátiminutové prezentaci knihy a výsledků výzkumného úkolu, v jehož rámci byla tato publikace připravena, se samotný křest knihy konal v komorní sestavě za účasti pozvaných hostů – operní pěvkyně Mariany Hochelové, sopranistky a hostující sólistky na mnoha operních scénách v ČR i v zahraničí, a muzikologa, skladatele a hudebního pedagoga Petera Hochela ze slovenských Piešťan.

Oba hosté se v průběhu prezentace knihy postarali o působivé koncertní provedení ódy na sňatek císaře Napoleona a arcivévodkyně Marie Luisy z roku 1810.

Dílo otextoval básník Armand Gouffé a zhudebnil Napoleonův dvorní kapelník Pierre-Jean Vacher; složeno bylo pro zpěv a klavír nebo harfu. Partitura se dochovala v metternichovských knížecích sbírkách na zámku Kynžvart.

Více si o tomto díle lze přečíst právě v Třinácté komnatě Napoleonově, ve které je pozoruhodná skladba představena jako jedno z příznačných napoleonik, strážců historické paměti na napoleonskou historii.

Atmosféra uvedení nové publikace se tak nesla stylově v duchu aliančního propojení francouzského a rakouského císařského domu, tedy události, jež se otiskla v dobové ikonografii a sběratelství na panovnických a šlechtických sídlech nejen v českých zemích. Prezentace knihy se zúčastnila vedle pracovníků Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy i řada kastelánů a pracovníků Národního památkového ústavu, pracujících s hradozámeckými mobiliárními fondy.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného úkolu Napoleonika v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu, podpořeného Ministerstvem kultury ČR. Podnětem k její přípravě byla stejnojmenná výstava, která se konala na zámku Duchcov v roce 2013 u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Chlumce a napoleonských válek v severních Čechách. Tehdy řada návštěvníků projevovala zájem o doprovodný katalog k této výstavě.

Publikace byla sice vydána s časovým odstupem, z hlediska svého zpracování je však více než výstavním katalogem. Čtenáře uvádí nejen do světa napoleonik, signifikantní sběratelské kategorie v českých i zahraničních sbírkách, nabízí podrobné analýzy vybraných mobilií, ale přináší i řadu poznatků týkajících se formování Napoleonova obrazu v umění a v historické paměti.

Název knihy byl vybrán z několika důvodů, je mnohovýznamový a zcela zrcadlí poselství knihy. Mnohdy nevíme, co všechno se skrývá v třinácté komnatě – i české země byly pro císaře Napoleona v roce 1813 velkou neznámou, mohli bychom říci třináctou komnatou, ve které jeho vojenské sbory ve finále nečekalo nic dobrého.

Knižní Třináctá komnata Napoleonova však odkrývá ještě více než stejnojmenná výstava, ke které odkazuje. Mnoho napoví již titulní strana knihy – pohled do Napoleonovy „třinácté komnaty“ na zámku Fontainebleau nedlouho před první rezignací poraženého císaře, jak tuto scénu osobitě vyobrazil renomovaný francouzský malíř Paul Delaroche.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.