Hlavní obsah
Jezuitská kolej Foto: Magda Doležalová

Vědeckotechnický park za čtvrt miliardy v jezuitské koleji v Jičíně nakonec nebude

Zastupitelstvo Jičína 7. listopadu neschválilo částku 4 miliony korun z městského rozpočtu na financování projektové dokumentace pro VTP a tím pádem položilo celý projekt. Důvodem neschválení byla obava z nedodržení termínů dotace a možné neúnosné finanční zatížení města v budoucnosti.

Jezuitská kolej Foto: Magda Doležalová
Vědeckotechnický park za čtvrt miliardy v jezuitské koleji v Jičíně nakonec nebude

Jičín stál před rozhodnutím, jak v projektu vypořádat autorská práva k projektové dokumentaci z roku 2007 od firmy HŠH Architekti. Na tento projekt se totiž mělo navázat v dalších stupních projektové dokumentace k přestavbě jezuitské koleje na Vědeckotechnický park.

Rada města zvolila vypsání výběrového řízení způsobem jednacího řízení bez uveřejnění a město by muselo tyto náklady uhradit z vlastních prostředků. Tuto variantu ale zastupitelstvo nepodpořilo, tudíž celý projekt byl tímto rozhodnutím zastaven.

Rozhodování bylo pro mnoho zastupitelů složité, nakonec dopadlo hlasování 10 hlasů pro návrh, 10 hlasů proti a jeden zastupitel se hlasování zdržel. Důvodem byla narůstající obava zastupitelů z nedodržení termínů dotace daných ministerstvem průmyslu a obchodu, dokončení stavby a také možné finanční problémy, do kterých by se mohlo město dostat. 

Dalším důvodem nesouhlasu některých zastupitelů byl také vybraný typ výběrového řízení, které bylo zvoleno s ohledem na autorská práva architektů, ale také z úspory času nutného na zpracování dokumentace. Na příštím jednání tedy zastupitelstvo revokuje všechna svá usnesení o VVTP a zruší všechna vypsaná výběrová řízení a dosud podepsané smlouvy.

Jičín se tak vzdal dotace ve výši zhruba 188 milionů korun na rekonstrukci jezuitské koleje a přeměny koleje na vědeckotechnický park. Při vypuštění novostaveb, tedy při čisté rekonstrukci koleje a nakoupení technologií, by projekt stál zhruba 251 milionů bez DPH. Účast města měla být 25 % celkových uznatelných nákladů, tedy přibližně 62,5 milionu. DPH projektu by činila dalších zhruba 50 milionů, které ale při splnění určitých podmínek měly být městu z větší části vráceny.

Podle místostarosty města Mgr. Petra Hamáčka ale jezuitská kolej nezůstane spát, budou zde v průběhu let potřeba opravy, proto bude město muset uvolňovat peníze z rozpočtu města a kolej udržovat alespoň ve stávajícím stavu. "Stejně tak budeme hledat další možné dotační tituly, a pokud se nám nějaký podaří najít, rozhodně se o něj pokusíme,“ dodal místostarosta.

Lítost nad neúspěchem projektu také vyjádřil starosta města Jiří Liška: "Není vítězů, není ani poražených, kolej ale pláče." Vyjádřil tak svou obavu o další osud koleje a upozornil na její nutnou opravu.

Firma HŠH Architekti v minulosti vypracovala projekt na přestavbu jezuitské koleje na Centrum evropského vzdělávání. Nyní požadovala po městě vypořádání autorských práv, pokud by město dále jejich projekt použilo pro Vědeckotechnický park. Protože bylo potřeba vypracovat nejenom projektovou dokumentaci, ale také další stupně dokumentace jako je výběr zhotovitele, výkaz výměr a autorský dozor, bylo třeba soutěžit všechny tyto stupně projektové dokumentace najednou. 

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků