Hlavní obsah
U potoka cestou na Klokoty Foto: Jana Bečková

V Táboře můžeme navštívit také barokní areál Klokoty

Nedaleko centra historického města Tábora se nalézá zajímavá církevní stavba - areál Klokoty. Místo je opředeno dlouhou historií a v současné době slouží opět církevním obřadům i poutím.

U potoka cestou na Klokoty Foto: Jana Bečková
V Táboře můžeme navštívit také barokní areál Klokoty

Původní obec byla založena na počátku 13. století rodem Vítkovců. V roce 1220 se zde připomíná Vítek z Klokot („praotec“ pozdějších pánů z Landštejna), který v obci postavil tvrz. Po něm vše zdědil jeho syn Ojíř z Klokot a Lomnice. Po jeho smrti tvrz z neznámých důvodů zanikla a ves získali páni z Rožmberka. Ti ji připojili k Příběnicům. V roce 1402 koupil obec od Rožmberků bohatý táborský měšťan Petr Růže. V roce 1469, po smrti jeho dcery Kateřiny, zdědilo obec Klokoty město Tábor.

Klokoty patří mezi nejstarší poutní místa v českobudějovické diecézi. Již v době předhusitské sem putovali věřící. Podle legendy v místech pramene ”Dobrá voda„ spatřili pasáčci Pannu Marii, kterou pak viděli s ostatními venkovany, jak je odnášena anděly do nebe.

Cesta ze Žižkova náměstí města Tábor do Klokot je romantická. Stačí se vydat po ulici Klokotské a dál po zelené turistické trase. Ta pomalu klesá do údolí Tismenického potoka. Cesta pokračuje lipovou alej s křížovou cestou, tvoří ji dodnes dochované polychromované obrázky od táborského malíře Antonína Hály. A kolem kapličky se dostáváme až ke komplexu Klokoty s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

O podobě původně jednoduchého gotického kostelíka nejsou žádné zprávy. Po přestavbě z počátku 18. století připomíná půdorys kostela tvar dvojramenného kříže. Ke kruhovému základu kostelíka byla přistavena chrámová loď, nad původními kaplemi vedle presbytáře vznikly oratoře a po stranách lodi dvě velké boční kaple. Archivní doklady uvádějí, že stavbu vedl stavitel z nedalekých Ratibořských Hor.

Celý prostor okolo kostela obklopují zastřešené, dovnitř otevřené chodby, tzv. ambity, s osmibokými kaplemi v rozích, které jsou stejně jako na kostele zakončeny kopulemi s cibulovitými báněmi, věží je v areálu celkem deset. Ambitové kaple jsou čtyři a jsou zasvěcené sv. Anně, sv. Vavřinci, sv. Vojtěchu a Panně Marii Růžencové. K výzdobě kaplí patří výjevy ze života každého ze světců na oltářním obrazu i v bohaté štukové výzdobě stropu, podobně jako v bočních kaplích kostela. 

Tomuto místu se nevyhnuly husitské války a spojuje je tragická událost. Klokoty byly jedním z center husitského adamitského hnutí, založeném v Čechách francouzským knězem Adamem Rohanem z Pikardie. Adamité prosazovali v mezilidských vztazích duchovní i sexuální čistotu a chodili zásadně nazí. Postupem času se toto hnutí v Klokotech odklonilo od původní verze a pod vedením Petra Kániše a Burjana Strause se prosadila homosexualita.

To husitský vojevůdce Jan Žižka nechtěl trpět. V roce 1421 asi 70 adamitů zatkl a nechal je v klokotské faře upálit. V trávníku návsi v městské části Tábor-Klokoty je památník husitské netolerance - velký kámen s nápisem Táborští pikarti 1421 (1996).

Na komplex navazuje přilehlý hřbitov, odkud je nádherný výhled na celý areál a nedaleko je další výhled na historické centrum Tábora i celé okolí.

Cesta z Tábora do Klokot a zpět je zhruba tři kilometry dlouhá s prudším klesáním i stoupáním. Do Klokot se lze dostat i autobusem nebo automobilem.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků