Hlavní obsah
logo projektu ISEV ke kurzu Foto: Josef Kubíček

Studující senioři absolvovali další přednášku, zaměřila se na proměny městské dopravy

V rámci mezinárodního projektu ISEV (inklusive senior education through virtual U3A - vzdělávání seniorů prostřednictvím Virt U3V) probíhá při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v průběhu celého letního semestru kurz s názvem Vzpomínky na 20. století.

logo projektu ISEV ke kurzu Foto: Josef Kubíček
Studující senioři absolvovali další přednášku, zaměřila se na proměny městské dopravy

V pátek 2. března kurz pokračoval třetí přednáškou na téma Proměny městské dopravy v 19. a 20. století s důrazem na Ostravsko. Přednášející byla Mgr. Michaela Závodná, Ph.D., z Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty OU.

Přítomní posluchači byli seznámeni s vývojem městské dopravy nejen ve světě, ale i českých zemích a na Ostravsku od jejích počátků do roku 1989. Přednáška byla doprovázena prezentací a obrazovým materiálem. Představen byl nejen vývoj jednotlivých tratí a s tím související proměny města a příměstských částí, ale i proměna přístupů obyvatelstva k dopravě, posuny ve vnímání prostoru a volnočasových aktivit.

Na předchůdce dopravy fiakry a drožky navazovaly omnibusy, později koňské dráhy, které byly zpočátku významnější v USA, v Evropě nejprve jako atrakce z roku 1840 ve Vídni, rozmach nastal v 60. letech 19. století (1869 Brno, 1875 Praha).

V 19. století po řadě vynálezů a pronikání elektřiny do veřejnosti se staví metra, pouliční dráhy, začínají jezdit elektrické tramvaje. Elektrizací stávajících tratí, spojují nové tratě nádraží s centry měst a předměstími, slouží k podnikání, k cestám za rekreací a kulturou.

Proměny nastávají v meziválečném období nástupem autobusů, po druhé světové válce pak trolejbusů. Po válce se také provádí především obnova tratí, budují se nové k vznikajícím novým městským sídlištím. Až do 80. let 20. století je spíše kladen důraz na autobusy, po ropných problémech jo opět snaha po návratu k elektřině.

Parní tramvaje na počátku městské kolejové dopravy v Ostravě střídá od roku 1901 elektrická pouliční dráha. V roce 1949 byl založen Dopravní podnik města Ostravy. V období 1950-1989 vzniká v roce 1950 trať do Hlučína, v roce 1952 začínají jezdit v Ostravě trolejbusy, v 60. a 70. letech se ruší staré tratě (do Bělského lesa, Klimkovic, Karviné, Bohumína). V roce 1978 byli zrušeni průvodčí a bylo zavedeno mechanické odbavování Cestujících (MOC).

Podobně početná účast seniorů jako na této přednášce bude určitě i na další - uskuteční se 16. března na téma Postmoderna - doba, kultura, myšlení. Triumf individua.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků