Hlavní obsah
Středisko PMS na Den otevřených dveří připravilo pro veřejnost řadu informačních letáků o činnosti a nabídce pomoci obětem trestné činnosti. Foto: Stanislava Dvořáková

Probační a mediační služba působí v trestním systému již patnáct let

Po celé České republice proběhla ve čtvrtek 19. března oslava patnáctiletého výročí existence Probační a mediační služby. Středisko v Ústí nad Orlicí se připojilo uspořádáním Dne otevřených dveří a workshopy k jednotlivým oblastem činnosti.

Středisko PMS na Den otevřených dveří připravilo pro veřejnost řadu informačních letáků o činnosti a nabídce pomoci obětem trestné činnosti. Foto: Stanislava Dvořáková
Probační a mediační služba působí v trestním systému již patnáct let

Probační a mediační služba (PMS) působí v trestním systému ČR od 1. ledna 2001, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 25/2000 Sb. Jejím úkolem je práce s pachateli trestních činů, kdy se stará o jejich integraci zpět do společnosti, aby mohli žít v souladu se zákony, obětem pak pomáhá s řešením problémů a obnově pocitu bezpečí a důvěry ve spravedlnost a pro společnost znamená ekonomický přínos pomocí zajišťování realizace ukládání alternativních trestů. 

Agenda je velmi rozsáhlá a stojí především na spolupráci se soudy, státními zastupitelstvími a policií. Široká veřejnost, pokud se někdo nestal účastníkem trestního řízení, ví o činnosti PMS velmi málo a přitom kontrola výkonu trestu, kterou zajišťuje, účinně předchází kriminalitě.

Středisko PMS v Ústí nad Orlicí proto využilo 15. výročí činnosti k sestavení informačního Dne otevřených dveří pomocí názorných panelů a letáků, kdy navíc byli přizváni studenti VOŠ oboru sociální práce z České Třebové a gymnázia Ústí nad Orlicí. Pro ně pak připravili odborné workshopy, a to oběti a dohledy, mládež a mediace a alternativní tresty.

Ve středisku PMS pracují čtyři pracovníci, z nichž každý se věnuje určité oblasti vyplývající z trestního řízení. Vedoucí střediska Mgr. Robert Oláh má na starosti pachatele a zajištění pomoci a péči obětem, Mgr. Jiří Hudec pracuje s mládeží a Mgr. Luboš Brandýský organizuje dohled při alternativních trestech. Asistentka Anna Pecháčková zajišťuje veškerou agendu obecně prospěšných prací se zadavateli z celého okresu, kterými jsou zejména městské a obecní úřady či neziskové organizace.

Od září 2011 do konce února 2015 došlo na středisku v rámci agendy přípravného řízení ke zprostředkování 106 mediací (setkání mezi pachateli a poškozenými), kdy bylo uzavřeno 94 dohod o náhradě škody. Dále to byla příprava podkladů pro orgány činné v trestním řízení k uložení trestu obecně prospěšných prací či trestu domácího vězení. Na základě těchto informací došlo k případným procesně právním odklonům jako podmíněné zastavení trestního stíhání, upuštění od podání potrestání a schválení narovnání.

V rámci tohoto mediačního jednání se nejvíce jednalo o trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti, drobné krádeže, zanedbání povinné výživy, poškozování cizí věci a výtržnictví. Zde pak nastupuje zprostředkování a dohled při plnění alternativního trestu, kdy např. v Jednotě bratrské pracoval vyučený kuchař a truhlář, který zhotovil skříňku Sousedské knihovny, v ČČK bylo tak zajištěno sekání trávy, třídění šatstva, různé stavební práce a další pomoc.

Z těchto údajů pak vycházely jednotlivé worshopy, kdy ve všech přednáškách byla zdůrazněna bezplatná pomoc a péče obětem trestné činnosti, a to získání právních informací, psychosociální podpory a peněžité pomoci, včetně zvýšené pozornosti řešení prožitých traumat a znovunabytí sebevědomí. O pomoc mohou požádat i ti, kteří se subjektivně domnívají, že se stali obětí.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků