Hlavní obsah
Řeka Morava u Kroměříže Foto: Michal Pospíšil

K protipovodňovým opatřením na ochranu Kroměříže se Chropyně nepřipojila

Město Chropyně odmítlo přistoupit ke strategické smlouvě, která měla zajistit spolufinancování projektu protipovodňové ochrany Kroměříže. Důvod je jasný. Navržené řešení by zvýšilo riziko povodní v místní části Plešovec a Chropyni by nepřineslo prakticky žádnou ochranu proti velké vodě.

Řeka Morava u Kroměříže Foto: Michal Pospíšil
K protipovodňovým opatřením na ochranu Kroměříže se Chropyně nepřipojila

Ochrana Kroměříže proti velké vodě je dlouho diskutovaným tématem. Po několika letech proto radnice oprášila projekt, který by měl níže položená místa "hanáckých Athén" ochránit. Počítá s vybudování poldru na polích u Skaštic, snížení hrází podél toku Moštěnky a zbudování několika dalších vodohospodářských prvků včetně hrází a stavidel severně nad městem.

Navržená opatření mají v případě povodní řízeně nasměrovat velkou vodu mimo obydlené plochy a formou rozlivů odlehčit průtoky hlavním korytem Moravy v Kroměříži. Prvním krokem k realizaci měla být smlouva mezi městem Kroměříž, Povodím Moravy, s. p, obcí Skaštice, Břestem, Chropyní a Hulínem, za účelem spolufinancování přípravy projektu.

Právě snížení pravobřežních hrází Moštěnky spolu s plánovaným průlehem k odtoku povodňových vod však považuje Chropyně za potenciální riziko pro místní část Plešovec. Skutečnost, že by se v případě povodní situace v Plešovci oproti stávajícím podmínkám mírně zhoršila, potvrzuje i samotná studie, která nepočítá ani s pasivní ochranou zdejší obytné zástavby například formou terénních náspů nebo hrází. Na základě doporučení výboru na ochranu životního prostředí proto na svém středečním zasedání zastupitelstvo Chropyně přistoupit ke smlouvě odmítlo.

„Protipovodňovou ochranu jakéhokoli města nelze realizovat na úkor okolních obcí,” komentovala situaci starostka Věra Sigmundová. Ke stejnému názoru dospěl i výbor na ochranu životního prostředí města Chropyně, který by viděl řešení spíše v rozšíření navržených opatřeních na celý úsek povodí mezi Kroměříží a Troubkami, využití řízených rozlivů do okolních lužních lesů a o modifikaci projektu tak, aby současně řešil i problematiku sucha a nedostatku vody v krajině.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků