Hlavní obsah
předsedkyně klubu Bronislava Wágnerová s Richardem Konkolskim Foto: Josef Kubíček

Bohatý poznávací program Univerzitního klubu seniorů láká nové členy

Univerzitní klub seniorů (UKS z. s.) vznikl v roce 2011 současně s virtuální univerzitou třetího věku (Virt U3V) při přírodovědecké fakultě OU v Ostravě. Členství v klubu je dobrovolné, členové mají právo účastnit se aktivně všech akcí pořádaných radou, a také přispívat k dobrému jménu klubu.

předsedkyně klubu Bronislava Wágnerová s Richardem Konkolskim Foto: Josef Kubíček
Bohatý poznávací program Univerzitního klubu seniorů láká nové členy

Cílem je navázat na dosavadní projekty vzdělávání seniorů, úzkou spolupráci s řešiteli projektů celoživotního vzdělávání dospělých, navázání spolupráce s univerzitami a jejich kluby nejen v ČR, ale také v zahraničí. V neposlední řadě pak iniciování a provozování samostatných přednášek a aktivit včetně jejich podpory ve virtuální třídě.

Činnost UKS v uplynulém roce odstartovala výroční členskou schůzí konané 14. ledna, kdy byla radou klubu po prvním předsedovi Jiřím Hrubém, který ze své funkce odstoupil, zvolena předsedkyní Bronislava Wágnerová a je jí dodnes.

Téměř v každém měsíci loňského roku proběhla nějaká akce, a to buď ve formě přednášky, exkurze či komentované prohlídky. Ihned po skončení této výroční členské schůze proběhla první akce, a to přednáška RNDr. Martina Žáčka na téma Island, v dalších měsících pak přednášky mořeplavce Richarda Konkolského o svých cestách po mořích a světových oceánech, Mgr. Jany Molnárové na téma Tajemná místa Severní Moravy, ing. Bohumila Koběrského na téma Národní parky USA.

V oblasti Dolních Vítkovic pak proběhla v kavárně Na Bolt Toweru přednáška Mgr. Zdeňka Svobody na téma O novinářské práci, poté prof. Karla Steinmetze na téma Historie symfonických orchestrů v Ostravě, dále doc. Jiřího Švece na téma Problém s radonem a konečně přednáška Mgr. Stanislava Knoba na téma Historie hornictví na Ostravsku

V rámci projektu Plníme přání seniorům obdrželi členové UKS pozvánku do Velkého světa techniky na science show a kinoprojekci 3D filmu Divoká Afrika. V březnu se uskutečnila exkurze na dole Hlubina včetně návštěvy výstavy k 60. výročí televizního studia Ostrava, v červnu pak na zámek Kunín, barokní skvost, který je jedinou stavbou slavného Johanna von Hildebranta v Čechách.

Poslední akcí pak byla komentovaná prohlídka Katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Potěšující je skutečnost, že se klub rozrůstá o další členy, k čemuž přispěly i výše uvedené zájmové akce.

Pro letošní rok je také naplánovaná návštěva hornického muzeu pod Landekem, kdy senioři určitě ve velkém počtu sfárají do podzemí v rámci komentované prohlídky a tento nezapomenutelný zážitek na celý život si určitě nenechají ujít. 

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků